Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítejte u FUCHS  OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.

Velmi nás těší, že jste navštívíli naše webovou stránku a děkujeme za váš zájem o naši společnost, produkty a webové stránky. Ochrana údajů a zabezpečení údajů při vstupu na naše webové stránky jsou pro nás mimořádně důležité. Proto bychom vás při této příležitosti chtěli informovat o vašich osobních údajích, které zaznamenáváme při vaší návštěvě našich webových stránek a o účelech, pro které se používají. Vezměte proto laskavě na vědomí následující informace.

Jelikož změny zákona nebo našich interních postupů si mohou vyžádat změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, chtěli bychom vás požádat, abyste si toto prohášení o ochraně osobních údajů pravidelně pročítali. Prohlášení o ochraně osobních údajů lze kdykoli prohlížet, uložit nebo vytisknout kliknutím na volbu „Prohlášení o ochraně osobních údajů“.

§1 Správce a rozsah působnosti

Správcem, ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a dalších vnitrostátních zákonů členských států o ochraně osobních údajů, jakož i další legislativy ohledně ochrany osobních údajů, je:

FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.

Otice 40

251 63 Strančice

Tel: +420  323 637 793

Fax: +420 323 637 990

Email: fuchs.praha@fuchs-oil.cz

Website: https://www.fuchs.com/cz

 

Předsednictvo

Ing. Petra Vargová  (jednatelka)

Ing. Josef Jírovec (prokurista)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na stránky uveřejněné na internetu společností FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o., které jsou k nahlédnutí na doméně www.fuchs-oil.cz i na dílčích doménách (dále jen jako „naše webové stránky“).

 

§2 Inspektor ochrany osobních údajů

Externím inspektorem pro ochranu údajů je:

Tomáš Barčík, MBA
konzultant a pověřenec pro ochranu osobních údajů dle nařízení EU (DPO)

certifikační autorita Tayllorcox, PCE ATO 2018022311

Polská 60, 120 00 Praha 2, Česká rebublika IČ: 71015477, DIČ: CZ780916381

mobil: +420 604 726 996

e-mail: tomas.barcik@gdprofficer.cz

 

§3 Zásady zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou definovány jako všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. To například zahrnuje informace jako vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo vaše uživatelské chování. Informace, které nám neumožňují (nebo umožňují pouze s neúměrným množstvím úsilí) spojit údaje s vámi jako s osobou – např. prostřednictvím anonymizování informací – nejsou pokládány za osobní údaje. Zpracovávání osobních údajů (např. shromažďování, zpřístupňování, užívání, ukládání nebo přenášení osobních údajů) musí mít vždy oporu v zákoně, nebo je nutné získat váš souhlas. Zpracovaný technický údaj je vymazán, jakmile byl splněn účel zpracovávání a není nutné dodržet žádné zákonné povinnosti ohledně vedení záznamů.

Dále naleznete informaci o specifických procesech, rozsahu a účelu zpracovávání údajů, právním základě pro zpracovávání a délce doby, po kterou budou údaje uložené pro takové případy, kdy zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout určité služby.

 

§4 Jednotlivé procesy zahrnující zpracovávání osobních údajů

1. Poskytnutí a používání webové stránky

a. typ a rozsah zpracovávání údajů

Když vstoupíte na naše webové stránky a používáte je, shromažďujeme údaje, které váš prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto údaje jsou dočasně uchovávány v tak zvaném logovém souboru.

Když používáte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které potřebujeme z technických důvodů, abychom vám mohli ukázat naši webovou stránku a zajistili její stabilitu a bezpečnost; a které jsou také analyzovány pouze pro statistické účely:

 • IP adresa zdrojového počítače
 • Datum a čas přístupu
 • Název a URL zpřístupněného souboru
 • Webová stránka zjednodušující přístup (indikující URL)
 • Ovladač navštívených dílčích domén
 • Používaný prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a název poskytovatele vašeho přístupu
 • Přístupový stav (kód stavu http)

b. Právní základ

Právní základ pro zpracovávání údajů uvedených shora stanoví Čl.6, odst.1, písm. f) GDPR. Zpracování shora uvedených údajů je vyžadováno pro poskytnutí webové stránky, a tudíž je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

c. Doba uložení údajů

Logové soubory vytvořené ve spojení s užíváním naší webové stránky budou uchovány po dobu 14 dnů a následně vymazány. Shromažďování údajů a jejich uchovávání v logových souborech je vyžadováno pro provoz internetových stránek a pro zajištění stability a kvality této služby. Větší a/nebo delší uložení údajů se může uplatnit v individuálních případech, pokud je to stanoveno zákonem.

 

§5 Sdílení údajů s třetími stranami

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze pokud:

 • Jste nám k tomu poskytli své výslovné povolení, v souladu s Čl. 6, odst. 1, písm.a) GDPR
 • V souladu s Čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR je to zákonnou povinností
 • Je to právně přípustné a v souladu s Čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR a nezbytné pro provádění smlouvy s vámi
 • V souladu s Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR sdílení vašich údajů je nezbytné pro zajištění oprávněného zájmu společnosti na straně FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol.s r.o a není důvod předpokládat, že máte primární právo nenechat své údaje sdílet se třetí stranou, které je hodno ochrany
 • V souladu s Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR sdílení vašich osobních údajů je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právního nároku a nejsou důvody předpokládat, že máte primární právo nenechat své údaje sdílet s třetí stranou, které je hodno ochrany

 

§6 Užívání cookies

a. Typ a rozsah zpracovávání

Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které posíláme, když si prohlížíte naše webové stránky, na prohlížeč vašeho přístroje, a které jsou na něm ukládány. Určité funkce našich webových stránek nelze nabídnout, dokud nejsou umístěny některé technicky nezbytné cookies. A jiné cookies nám umožňují provádět řadu různých analýz.

S pomocí cookies jsme mimo jiné schopni učinit naše internetové služby více uživatelsky vstřícné a pro vás efektivnější, například když jsme schopni přihlédnout k vašemu užívání našich webových stránek nebo zřízení oblíbených nastavení (např. zemi a jazyk). Když třetí strany zpracovávají informaci prostřednictvím cookies, shromažďují informace přímo přes váš prohlížeč. Cookies nezpůsobí vašemu přístroji žádnou škodu. Nemohou spouštět programy a neobsahují viry.

Cookies, které používáme, se nazývají „session cookies“ (krátkodobé cookies), dílčí kategorie přechodných, dočasných cookies. Tento typ cookie umožňuje zachytit vaše krátkodobé ID. To umožňuje, aby různé dotazy z vašeho prohlížeče byly přirazeny ke společné relaci, což nám umožňuje rozeznat váš koncový přístroj při vaší další návštěvě našich webových stránek. Automaticky se vymažou, jakmile opustíte naše webové stránky. Můžete – samozřejmě – navštívit naši webovou stránku bez nasazení cookies. To však může vést k omezením při poskytování našich služeb.

b. Cookies třetích stran

Videa YouTube

Pro vkládání videí využíváme poskytovatele YouTube. Videa byla vkládána v režimu zvýšeného soukromí. Avšak, podobně jako většina webových stránek, také YouTube používá cookies pro shromažďování informací o návštěvnících jeho stránek. YouTube je využívá pro záznam statistik o videích, ochranu před podvody a pro zvýšení uživatelského pohodlí. Vede to také k připojení na síť Google Double Click. Spuštění videa může zapnout další operace zpracování dat. Na to nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně dat v YouTube lze najít prohlášení o ochraně dat na: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

c. Právní základ

Na základě shora popsaného zamýšlenému účelu stanoví právní základ pro zpracovávání osobních údajů s použitím cookies Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Pokud jste poskytli souhlas s užitím cookies v důsledku jednoho z našich oznámení na webové stránce („cookie banner“), opírá se zákonnost používání také o Čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR.

d. Doba uchovávání údajů

Jakmile údaje, které nám byly předány prostřednictví cookies, už nejsou zapotřebí pro shora popsaný účel, budou vymyzány. Rozsáhlejší a/nebo delší ukládání údajů se může vztahovat na jednotlivé případy, pokud to stanoví zákon.

e. Konfigurace nastavení prohlížeče

Většina prohlížečů je předem nastavena na standardní přijímání cookies. Můžete však konfigurovat svůj prohlížeč tak, aby přijímal pouze určité cookies, nebo aby prostě žádné cookies nepřijímal. Avšak rádi bychom vás upozornili, že možná nebudete moci využít všechny funkce našich webových stránek, pokud budou prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče cookies deaktivovány. Můžete také nastavit váš prohlížeč tak, aby smazal cookies, které jsou ve vašem prohlížeči již uloženy. Navíc můžete také nastavit váš  prohlížeč, aby vás upozornil ještě před uložením cookies. Jelikož se funkce různých prohlížečů může lišit, nahlédněte do nabídky pomoci svého konkrétního prohlížeče, abyste zjistili své možnosti konfigurací.

Pokud byste chtěli celkový přehled všech případů, kdy třetí strany vstupují do vašeho internetového prohlížeče, doporučujeme instalaci modulu speciálně vyvinutého pro tento účel.

 

§7 Nástroje pro sledování a analýzu – Google Analytics

Používáme nástroje pro sledování a analýzu k zajištění průběžné optimalizace a návrh webových stránek zaměřený na poptávku. Používání nástrojů pro sledování a analýzu nám také umožňuje vést statistiky o užívání naší webové stránky návštěvníky, a na základě tohoto přehledu pro vás dále vyvíjet naše online nabídky. Na základě těchto zájmů je níže popsané nasazení nástrojů pro sledování a analýzu oprávněné v souladu s Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Určený účel zpracovávání a údajů, které mají být zpracovávané, lze vyvodit z popisu nástrojů pro sledování a analýzu, který následuje dále.

Na této webové stránce je používána Google Analytics, webová analytická služba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a umožňují vám používat webovou stránku, která má být analyzována.

Informace shromážděné z těchto cookies – například čas, místo, frekvence vašeho užívání webové stránky – se obvykle přenášejí na server Google a tam jsou uchovávány. Klasické používání Google Analytics nebrání tomu, aby kromě IP adresy byly pomocí cookies Google Analytics shromažďovány další osobní údaje. Pro zajištění maximální ochrany vašeho soukromí FUCHS nezávisle anonymizuje IP adresy návštěvníků jejích webových stránek. Zkracování IP adres zajišťuje, aby nemohlo dojít k napojení na jednotlivého návštěvníka webové stránky.

Rádi bychom vás upozornili, že Google může sdílet získané informace s třetími stranami, tam kde je to stanoveno zákonem, nebo pokud třetí strany zpracovávají údaje jménem Google.

Informace shromážděné z cookies jsou užívány společností Google, která pracuje pro provozovatele webových stránek, k analýze vašeho používání webové stránky, přípravě zpráv o aktivitě na webových stránkách, poskytování dalších služeb pro provozovatele webových stránek, které jsou spojeny s webovými stránkami a používáním internetu.

Informace získané z cookies jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Na této webové stránce bylo aktivováno zařízení pro anonymizaci IP s tím, že IP adresy uživatelů Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smuvních stran Dohody o evropském hospodářském prostoru jsou kráceny. Jak je uvedeno shora, toto zkracování IP adres bylo již zavedeno společností FUCHS, tak aby byla poskytnuta nejvyšší možná úroveň zabezpečení. V zájmu provozovatele webové stránky jsou získané informace používány společností Google k analýze užívání webové stránky uživateli, zpracovávání zpráv o aktivitách na webové stránce a poskytování dalších služeb pro provozovatele webové stránky, které jsou spojeny s webovou stránkou a používáním internetu.

Můžete znemožnit, aby cookies ukládaly údaje tak, že aktivujete příslušná nastavení v software vašeho prohlížeče; musíte si však uvědomit, že pokud tak učiníte, nebudete možná moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Uživatelé mohou také zabránit, aby byly údaje získané z cookie a týkající se jejich používání webové stránky (včetně IP adresy) shromažďované a zpracovávané společností Google tak, že si stáhnou a instalují modul plug-in prohlížeče dostupný prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Aktuální adresa odkazu je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tento modul znemožní, aby informace o vaší návštěvě webové stránky byla předána na Google Analytics. Tento modul neznemožňuje analýzy prováděné dalšími stranami.

Pokud zařízení, které právě používáte, neumožňuje zpracovat váš nesouhlas s naším používáním Google Analytics, můžete alternativně využít odkaz uvedený níže. Kliknutí na tento odkaz zajistí, že odcházecí cookie zabrání další činnosti služby Google Analytics. Toto odcházecí cookie se používá výhradně pro tento účel a nezahrnuje další zpracování dat. 
Nyní deaktivovat Google Analytics.

 

§8 Přídavné moduly plug-in

 1. Facebook a LinkedIn

Řešení Shariff

 

Naše webové stránky obsahují sociální moduly plug-in pro sociální sítě „Facebook“ (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) a „LinkedIn“ (LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043). Je možné, že osobní údaje o návštěvnících webových stránek mohou být shromažďovány prostřednictví těchto modulů plug-in a přenášeny a propojeny s příslušnou službou.

 

FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol.s r.osám o sobě neshromažďuje jakékoli osobní údaje prostřednictvím sociálních modulů plug-in nebo jejich užívání. Pro ochranu údajů přenášených poskytovateli služeb v USA bez vědomí uživatele jsme na našich webových stránkách nasadili takzvané řešení Shariff. To způsobí provázání sociálních modulů plug-in čistě jako grafiky na webové stránce. Grafiky obsahují odkaz na webové stránky příslušného poskytovatele modulu plug-in. Pokud kliknete na některou z grafik, jste pouze  předáni do služby poskytovatele. Toto řešení zajišťuje, když navštívíte naše webové stránky, nejsou osobní údaje automaticky předávány poskytovatelům příslušného sociálního modulu plug-in. Pokud kliknete na jednu z grafik sociálního modulu plug-in, mohou být údaje přenášeny a ukládány příslušnými poskytovateli. Pokud nekliknete na jednu z grafik, nedojde k přenosu žádných údajů mezi vámi a poskytovatelem příslušného sociálního modulu plug-in. Další informace o řešení Shariff můžete najít na těchto webových stránkách: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 

Jakmile jste klikli na sociální modul plug-in, příslušný poskytovatel obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou stránku našich webových stránek. Upozorňujeme, že nemusíte mít uživatelský účet pro předmětnou službu, ani už nemusíte být přihlášený, aby k tomu došlo. Ale pokud byste měli uživatelský účet u předmětného poskytovatele služeb a už jste přihlášeni, když navštívíte naše webové stránky, údaje shromážděné sociálním modulem plug-in se přímo napojí na váš účet. Pokud nechcete, aby byly údaje propojeny s vaším profilem u poskytovatele služeb, musíte se odhlásit z vašeho uživatelského účtu předtím, než kliknete na sociální modul  plug-in.

 

Upozorňujeme, že FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol.s r.o nemá vliv na to, zda a v jakém rozsahu příslušní poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Neznáme rozsah, účel nebo dobu uložení shromážděných údajů. Chtěli bychom však zdůraznit, že se musí předpokládat, že přinejmenším IP adresa a informace týkající se zařízení budou sociálními moduly  plug-in shromažďovány a využívány. Je také možné, že dotyční poskytovatelé služeb nasadí cookies.

 

Pročtěte si prosím upozornění na ochranu údajů přímo na webových stránkách předmětných služeb pro zjištění rozsahu a účelu shromažďování údajů u aktivit každé služby, i toho, jak jsou vaše údaje dále zpracovávány a využívány. Najdete tam také informace o vašich příslušných právech na ochranu osobních údajů a o možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí.

 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

 

 

 

LinkedIn Inc., LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

 

 

2. XING

Na naší webové stránce je používáno tlačítko pro síť „XING“. Když kliknete na toto tlačítko, vznikne rychlé propojení vašeho vyhledávače na servery XING AG (dále jen: XING), které poskytují funkce „XING button“. XING neukládá žadné vaše osobní údaje v důsledku vašeho přístupu na webovou stránku. Zejména XING neukládá jakékoli IP adresy. Také neprobíhá žádná analýza vašeho uživatelského chování prostřednictvím nasazení cookies ve spojení s tlačítkem „XING share button”. Aktuální informace o ochraně osobních údajů ohledně funkce „XING share button“, jakož další informace najdete na těchto webových stránkách:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

a www.xing.com/privacy

 

§9 Hypertextové odkazy

Na naší webové stránce jsou takzvané hypertextové odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Pokud tyto hypertextové odkazy aktivujete, dostanete se z naší webové stránky přímo na webovou stránku dalších poskytovatelů. To se mimo jiné pozná ze změny URL. FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o. nemá vliv na obsah nebo podobu těchto webových stránek jiných poskytovatelů. Pochopitelně se proto ujištění uvedená v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahují na webové stránky poskytovatelů. Informujte se laskavě o nakládání s vašimi osobními údaji ze strany těchto organizací tak, že přímo navštívíte jejich webové stránky.

 

§10 Práva subjektů údajů

GDPR vám jako subjektu údajů zajišťuje následující práva ohledně zpracovávání osobních údajů:

 • Čl. 15 GDPR vám umožňuje, abyste vyžadovali informace o osobních údajích, které ohledně vás zpracováváme. Především můžete vyžadovat informace o účelech, pro které zpracováváme údaje, které se vás týkají; kategorie osobních údajů; kategorie příjemců, kterým se vaše údaje poskytly nebo budou předány; plánovaná doba uložení údajů; existence práva na opravu, vymazání, omezení při zpracovávání, nebo na námitky proti zpracovávání; existence práva na stížnost; zdroj údajů o vás, pokud jsme je nezískali my; zda mají být údaje přeneseny do třetí země nebo mezinárodním organizacím; a zda jsou údaje shromažďovány na základě automatického rozhodovacího procesu nebo profilování, případně se smysluplnou informací o podrobnostech tohoto procesu.
 • Čl. 6 GDPR vám umožňuje, abyste požadovali okamžitou opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, které máme k dispozici.
 • Čl. 17 GDPR vám umožňuje, abyste požadovali vymazání vašich osobních údajů, které máme k dispozici, za předpokladu, že jejich zpracovávání není nutné pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací, pro splnění zákonné povinnosti, z důvodu veřejného zájmu, nebo pro prosazování, výkon nebo obranu právních nároků.
 • Čl. 18 GDPR vám umožňuje, abyste požadovali omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud zpochybníte správnost údajů; zpracovávání je nezákonné; nebo už nevyžadujeme údaje, ale vy nesouhlasíte s jejich vymazáním, protože je potřebujete k prosazení, uplatnění nebo obranu právních nároků. Máte také nárok na právo stanovené v Čl. 18 GDPR, pokud máte námitky proti zpracovávání podle Čl.  21 GDPR.
 • Čl. 20 GDPR vám umožňuje, abyste si vyžádali, ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu, osobní údaje, které jste nám poskytli; nebo můžete požadovat, aby byly předány jinému správci.
 • Čl. 7, odst. 3 GDPR vám umožňuje, že můžete kdykoli odvolat souhlas, který jste nám poskytli. V důsledku toho už v budoucnosti nemůžeme nadále zpracovávat údaje v závisloti na tomto souhlasu.
 • Čl. 77 GDPR vám dává právo stěžovat si u dohledového orgánu. Kontaktní informace ohledně dohledového orgánu, odpovědného za naši společnost, je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk.Sochora.27
170 00 Praha 7

Tel: 420 234 665 111

Fax: 420 234 665 444

WWW  https://www.uoou.cz

Email: posta@uoou.cz

 

§11 Právo na uplatnění námitky

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů, Čl. 6, odst 1, písm. f) GDPR vám dává možnost, v souladu s Čl. 21 GDPR, uplatnit námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou pro to důvody podložené vaší zvláštní situací, nebo vaše námitka směřuje na přímý marketing. V případě přímého marketingu máte obecné právo uplatnit námitku, kterou musíme zohlednit bez nutnosti uvedení existence zvláštní situace.

 

§12 Zabezpečení údajů a opatření pro zálohování

Zavazujeme se, že budeme chránit vaše soukromí a nakládat s vašimi osobními údaji s maximální důvěrností. Abychom se vyvarovali manipulace, ztráty nebo zneužití osobních údajů, které jsme uložili a které se vás týkají, přijali jsme rozsáhlá technická a organizační opatření, která jsou běžně kontrolována a aktualizována v souladu se zdokonalováním technologie. To zahrnuje používání uznaných metod šifrování (SSL nebo TLS).
Musíme však zdůraznit, že s ohledem na strukturu internetu je možné, že pravidla pro ochranu údajů a shora uvedená bezpečnostní opatření možná nedodrží jiné osoby nebo instituce, které nespadají do našeho rozsahu odpovědnosti. Zejména kódované údaje – např. pokud jsou poslány emailem – mohou přečíst třetí strany. Je odpovědností uživatele, aby ochránil údaje, které mu/jí byly poskytnuty, proti zneužití, pomocí kódování nebo nějakým jiným způsobem.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se na nás prosím obrátit na některé adrese uvedené v části 1.

FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.

Otice 40

251 63 Strančice

Servisní kontakt
+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin