Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Vítejte ve FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.! Děkujeme Vám za návštěvu našich webových stránek a za zájem o naši společnost a její produkty. Ochrana Vašich osobních údajů při používání našich webových stránek je pro nás důležitá. Proto si prosím přečtěte následující informace:

Anonymní data
Obvykle můžete navštívit webové stránky společnosti FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o., aniž byste odhalili svou identitu. Jediné informace, které nám budou sděleny, je název Vašeho poskytovatele internetu, webová stránka, ze které přicházíte, a webové stránky, které jste si u nás prohlíželi. Tato data budou zhodnocena pouze pro statistické účely. Vy, jakožto individuální uživatel, zůstanete anonymní.

Sběr a zpracování údajů
Naše internetové stránky slouží pouze k poskytování informací našim zákazníkům, a proto se zde žádné osobní údaje nesbírají.

Exportování a zpracování dat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor
Protože naše webové stránky nesbírají osobní údaje, žádná data nejsou exportována mimo Evropský hospodářský prostor.

Používání a oběh osobních údajů
Protože k přístupu na naše webové stránky nepožadujeme osobní údaje, nejsou takové údaje zpracovávány ani v oběhu.

Externí odkazy
Za účelem maximálního využití informací poskytnutých našimi webovými stránkami obsahují tyto naše stránky odkazy vedoucí na webové stránky třetích stran. Upozorňujeme, že takové odkazy jsou externí, není-li uvedeno jinak. Společnost FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. není odpovědná za obsah nebo design stránek jiných poskytovatelů. To znamená, že odpovědnost za ochranu osobních údajů samozřejmě neplatí pro tyto odkazy.

Další informace a kontakty
Máte-li další dotazy ohledně ochrany osobních dat u společnosti FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o., obraťte se na: Ing. Petru Vargovou, ředitelku naší společnosti.

 

© Copyright 2004 FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.

 

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.
Ředitelka Ing. Petra Vargová
Logistický areál Otice 40
251 63 Strančice

Mobil: +420 603 557 501
E-mail: petra.vargova@fuchs-oil.cz

 

Povolení používat, kopírovat a distribuovat dokumenty publikované společností FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. na tomto internetovém serveru je tímto uděleno za podmínky, že každá kopie obsahuje toto oznámení o autorském právu ve své celistvosti a že žádná část dokumentace není použita ke komerčním účelům, ale pouze k informačním účelům v rámci organizace.

Veškeré informace publikované na tomto internetovém serveru jsou poskytovány bez záruky či zastoupení jakéhokoliv druhu, výslovného či odvozeného, včetně například odvozených záruk prodejnosti, vhodnosti pro daný účel nebo neporušení. Všechny dokumenty FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. může kdykoliv přidat nebo změnit informace zde obsažené. FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.

Servisní kontakt

+420 323 637 793
Pracovní hodiny:

Po–Pá: 8:30 – 16:30 hodin