Gå til indhold


Gearolier og transmissionsolier

Transmissionstyper

Transmissioner findes, i forskellige konstruktioner og funktioner, i alle motorkøretøjer. Først og fremmest varetager de hastighedstilpasning mellem motor og drivende hjul, samt udligning af uens hastighed mellem drivende hjul (differentiale). Der skelnes mellem manuelle gearkasser, automatiske gearkasser, dobbeltkobling, servostyring og hydrauliksystemer samt mellem gear i personbiler og erhvervskøretøjer. Den aktuelle geartype har stor betydning for valget af gearolie ved olieskift eller efter reparation. 

Produktsøgning


Krav til gearolier

 • Smøring/slidbeskyttelse
 • Sikrer synkroniseringsfunktionen
 • Høj friktionsstabilitet
 • Oxidationsstabilitet
 • Skumningsstabil og god luftudskillelse
 • God brændstof udnyttelse (lav friktion)
 • Gode skifteegenskaber ved lav temperatur
 • Korrosionsbeskyttelse
 • Høj termisk stabilitet
 • Lange skifteintervaller – levetidssmøring
 • Reducerer støj og vibrationer
 • Viskositetsstabil
 • Kompatibilitet med elektriske komponenter/elementer
 • Trykegenskaber (EP-egenskaber = Extreme Pressure)
 • Udskillelse af forurening og aflejringer

Set i perspektivet af disse krav, kan de kun opfyldes, hvis der anvendes den rigtige olie i den rette mængde og under de forhold transmissionen kører under. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på specifikationer og OEM-godkendelser ved olieskift.

Forskellige typer gearolier

Olier til manuelle gearkasser (MTF-olier)

I moderne manuelle gearkasser opfylder olien en række forskellige funktioner udover at slidbeskytte. De funktioner har stor betydning for kørekomforten, eftersom olien bla. bidrager til et let gearskift.


Transmissionsolier til hele drivlinen

Nogle transmissionsolier er specifikt udviklet til en speciel applikation. Det indebærer, at der fx bruges én olie til gearkassen og en anden til differentialet. Der findes også transmissionsolier, som er beregnet til hele drivlinen. Her er fordelen, at man kan bruge den samme olie i gearkassen, fordelergear og differentiale. Nogle af de vigtigste krav der stilles til en transmissionsolie er, at de skal sikre slidbeskyttelse og ikke ældes for hurtigt selv om der er stor belastning og høj temperatur. I synkroniserede gearkasser skal olien være kompatibel med materialet i synkromesh-ringene for at give den rette friktion. Også her kræves der lange skifteintervaller eller levetidssmøring. Med strengere antiforureningskrav har udviklingen af transmissionsolier fået stadig mere fokus for, at optimere effektiviteten af drivlinen. 


Autogearolie (ATF-olier)

Friktionskoefficienten er en vigtig del af automatgearkassers funktion for, at sikre lamelkoblinger- og bremser kan leverer et blødt og præcis gearskift. ATF-olier skal derfor være tilpasset det aktuelle friktionsbehov i den specifikke gearkasse. Forskellige producenter af automatiske transmissionsolier har forskellige krav til egenskaber omkring friktionskoefficient, og der er ingen norm-klassificering. OEM-specifikationerne er meget vigtige for ATF-olier.

Læs mere om vigtigheden af specialtilpassede ATF-olier her.


Transmissionsolier til CVT-gearkasser (CVTF)

CVTF-olier ligner ATF-olier, men er ud over ATF-egenskaberne særligt tilpasset de friktionsegenskaber, der er nødvendige mellem variator og drivkædens metal-friktionsflader. CVT-transmissioner har ofte kraftige hydraulikpumper, og derfor skal CVTF-olier have særligt stabil skumtendens og gode luftudskillelsesegenskaber for at forhindre kavitation i pumpen.


Olier til gearkasser med dobbeltkobling (DCTF)

DCTF-olier er et kompromis mellem egenskaberne fra en olie til manuel gearkasse, af høj kvalitet og en high-performance ATF olie. Eftersom der anvendes en hydraulikpumpe, kræves der stabil skumtendens.


Væsker til centralhydraulik- og servostyring

Moderne centralhydraulik- og servostyringssystemer kræver specialprodukter for at opnå den bedste ydelse, holdbarhed, komfort og især sikkerhed. TITAN CHF-produkterne opfylder alle de krav, opfylder de højeste kvalitetsstandarder fra producenter af OEM-udstyr (OEM) og har en bred anvendelses- og godkendelsesprofil.

Centrale og mobile hydrauliske olier

Godt at vide: Levetidssmøring med ATF-olier

Ofte er den ATF-olie, der fyldes på fra fabrikken, i gearkassen i hele køretøjets levetid. Det er kun, hvis gearkassen skal repareres, at gearolien skiftes. FUCHS anbefaler regelmæssig kontrol af olieniveauet – og olieskift bør foretages på et specialværksted og bedst med ”skylning”.

Automatgear og de ATF-olier, der anvendes til dem, udsættes ofte for hårde driftsbetingelser. Eksempelvis høj driftstemperatur, som kan resultere i øget belastning af gearolien der giver et dårligere gearskift. I de tilfælde kan et skift af ATF-olien ofte medføre en væsentlig forbedring af gearskiftet; men det er vigtigt, at den gamle olie skylles ud og filtret skiftes. 

Når der skiftes olie skal det være efter producentens anbefaling, og de rigtige mængder og kontroller følges til punkt og prikke. Automatgearkasser er meget følsomme over for både for meget og for lidt olie. I vores Olieguide finder du detaljerede oplysninger om rigtig ATF-olie og rette mængder.

Derfor er det vigtigt med specialtilpassede ATF-olier

De skærpede krav til endnu bedre brændstoføkonomi og reduceret udslip af drivhusgasser kræver stadig mere komplekse køretøjskonstruktioner. For køretøjer med automatiske gearkasser indebærer den tekniske udvikling, at det er mere vigtigt end nogensinde at vælge det rigtige ATF-produkt (Automatic Transmission Fluid), så transmissionerne virker optimalt i hele levetiden.

Læs mere

Max execution time: 240