Gå til indhold

»Fire tommelfingerregler om smøring – din genvej til besparelser!«

”Mange bække små” plejer man at sige. Det gælder også, når det drejer sig om vedligeholdelsesomkostninger. For når mange små forbedringer lægges sammen i vedligeholdelsen med smøremidler, kan det give store besparelser. Listen over smarte foranstaltninger kan gøres lang, men behøver af den grund ikke at være indviklet. Jeg sammenfatter dette i fire tommelfingerregler, der gør det hele lettere.

LEVERANDØRERNE – LESS IS MORE
Et godt afsæt er at kigge på, hvor mange leverandører du bruger i dag. Årsagen er enkel – hver leverandørkontakt tager tid og koster dermed penge. Endda rigtig mange penge. Læg tid til møder og forhandlinger sammen med andet administrativt arbejde, f.eks. aftaler, der skal udformes, priser, der løbende justeres, og andre praktiske gøremål. Alt i alt siger disse forskellige faktorer en hel del om, hvilke tids- og omkostningsbesparelser en gennemgang af leverandørsiden kan give. Tænk ”less is more”, og forsøg i stedet at få mere ud af de leverandører, du vælger at fortsætte samarbejdet med.

PRODUKTERNE – SLANKNING ER MODELLEN 
Og med antallet af produkter gælder til dels det samme – jo flere du har, desto mere tid og energi koster det at holde styr på helheden. Det har gerne unødigt store omkostninger. Her er det alt fra ordrehåndtering til modtage- og fakturakontrol, der sluger tid og omkostninger for hvert produkt. Kontering og fakturabetalinger kommer også ind i billedet og gør det hele mere komplekst. Endnu engang handler det om at løfte blikket, foretage en gennemgang og tynde ud i floraen af produkter for at forenkle og spare penge. Med mange forskellige produkter ”i spil” øges desuden risikoen for fejlhåndtering, altså det forhold, at et produkt anvendes det forkerte sted. Det kan også koste ekstra!

OLIESKIFT OG SMØREPUNKTER – SMØR SMARTERE 
Det siger sig selv, at olieskift tager tid og koster penge – til aftapning og håndtering af den brugte olie, men også til afhentning og påfyldning af nye produkter. Ikke sjældent drejer det sig om flere timer pr. enhed, før opgaven er udført. Også antallet af smørepunkter påvirker tidsforbruget, på samme måde som antallet af produkter, der anvendes.

Når det gælder olieskift og smørepunkter, er nøgleordet dokumentation. Foretag en kortlægning af den forebyggende vedligeholdelse. Saml resultatet i eksempelvis en Excel-fil. Den fungerer som både instruktionsbog og opfølgningsværktøj i hverdagen. Heraf fremgår det, hvilke produkter, mængder og intervaller der er aktuelle, men også tidsforbruget til aktiviteterne – smart og enkelt!


INDKØB, DER BETALER SIG 
Sidst, men ikke mindst – køb smøremidler, der betaler sig, altså produkter af høj teknisk standard. Det giver flere fordele og bidrager til at sænke vedligeholdelsesomkostningerne – blandt andet i form af reduceret forbrug og længere skifteintervaller, som også reducerer din egen arbejdsindsats. Gode smøremidler kan også sænke energiforbruget og er mange gange mindre belastende for miljøet.

Dette kan også interessere dig

»Højere produktivitet og lønsomhed i fire trin«

Der findes genveje til højere produktivitet og lønsomhed. En sådan vej er Plant Survey – en struktureret smøregennemgang med sigte på besparelser og effektiviseringer – uden behov for nye investeringer.

Læs blogindlæg

»Tips til sikker vedligeholdelse ved hjælp af smøremidler«

Her er nogle tips til at få styr på vedligeholdelse ved hjælp af smøremidler. Det reducerer risikoen for driftsforstyrrelser eller stop og er en forudsætning for at maskiner og produktion fungerer optimalt.

Læs blogindlæg

Om bloggen

Smart smøring er en virksomhedsblog fra FUCHS Lubricants. Bloggen giver tips og gode råd om smøring, der betaler sig. Hermed mener vi smøring, der forenkler, effektiviserer og giver omkostningsbesparelser. Bloggens skribenter er specialister med stor viden og erfaring med alle smøringens udfordringer.

Kundeservice

32 46 30 00
Åbningstider:

Man-Tors: 07:30 - 16:00


Fre: 07:30 - 15:30