Hopp til innholdet

Økonomiske, økologiske og sosiale aktiviteter i forening

FUCHS regner bærekraft som kjernen i sunn bedriftsledelse. Retningslinjene for bærekraft som ble publisert i 2012 inneholder standarder for ansvarlig forretningspraksis og blir ansett som et bindende rammeverk for bærekraft for konsernets globale forretningsvirksomhet. Basert på denne har FUCHS forpliktet seg til tre målsettinger for bærekraft, som realiseres gjennom et omfattende system av nøkkeltallsindikatorer og dokumenteres i den årlige bærekraftrapporten.

Økonomi: Vi har som mål å øke verdien for selskapet og aksjonærene både pålitelig og kontinuerlig.

Økologi: Vi streber etter å beskytte de dyrebare jord-, vann- og luftressursene.

Sosialt: Vi tar ansvar både for medarbeiderne våre og miljøet.

Kundeservice

21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00