Hopp til innholdet

Innovasjon og teknologisk ledelse innen smøremidler

Den høye innovasjonsevnen er en drivkraft i FUCHS' forretningsmodell. FUCHS har en eksepsjonelt høy innovasjonsgrad og en høy grad av spesialisering. Målsettingen er å sørge for en kontinuerlig utvikling av smøremidlenes potensial – det vil si å øke effektiviteten og forlenge produktenes livssyklus, utvikle multifunksjonelle smøremidler og innovative produkter for nye tekniske og lovpålagte krav, i tillegg til å forbedre energi-, prosess- og kostnadseffektiviteten. Samtidig har vi en målsetting om bærekraftig drift og et ønske om å utvikle smøremiddelløsninger som bidrar til å bevare miljø og ressurser.

Det legges derfor stor vekt på forskning og utvikling i FUCHS-konsernet. Selskapet har i øyeblikket mer enn 600 pågående forsknings- og utviklingsprosjekter som har som mål å vurdere potensialet for ny teknologi, som f.eks. nanoteknologi eller minimal smøremiddelmengde. Omkring 400 ingeniører og forskere ved 24 laboratorier over hele verden bidrar i disse prosjektene. Ca. 10 % av medarbeiderne på laboratoriene jobber innen forskning og utvikling – og FUCHS investerer hele tiden i videreutvikling av teknologi og personale. Det internasjonale ekspertnettverket koordineres fra det ultramoderne teknologisenteret på hovedkontoret i Mannheim, som bringer sammen ekspertise og støtter kunnskapsoverføringen i tråd med globale krav.

Forskning og utvikling i tråd med kundenes behov

FUCHS deltar i brukerrettet utvikling direkte hos og i samarbeid med kunden, for å tilpasse smøremidlene optimalt til de prosess- og maskinrelaterte kravene. I tillegg legger FUCHS stor vekt på grunnforskning og bidrar i tverrfaglige forskningsprosjekter og -partnerskap med universiteter, akademiske institusjoner, bioteknologiske bedrifter og kunder, slik som OEM. FUCHS har en omfattende laboratorie- og simuleringskapasitet. Produktutviklingen ledsages av omfattende testing. Alle smøremidler som brukes i maskinsektoren gjennomgår tester for cytotoksisitet og potensiell skade på celler og vev. FUCHS er en av få smøremiddelprodusenter som gjennomfører slike tester.

Key technologies
Research initiatives

Kundeservice

21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00