Hopp til innholdet

Mikrobiologi – våpen i kampen mot forurensning

Bakterier som forurenser skjærevæskesystemer gir produksjonsforstyrrelser og arbeidsmiljøproblemer. FUCHS’ mikrobiologilab har utviklet en «verktøykasse» som på en smartere måte tester skjærevæskenes motstandskraft. Det gjør utviklingsarbeidet mer treffsikkert og kundetilpasset.

Når metallbearbeidingsvæsker blir brutt ned av bakterier, mister de viktige egenskaper, endrer pH, fører til korrosjon og gir ganske enkelt dårligere smøring. Problemet har beskjeftiget bransjen i lang tid. 

– Årsaken er det høye vanninnholdet i bearbeidingsprosessen. Det skaper et gunstig miljø hvor bakterier og sopp trives og bryter ned væskene, forteller Kenneth Borin, produktsjef for Metallbearbeiding hos FUCHS i Norden.

– Kraftig vekst av mikroorganismer – særlig sopp – kan også tette til filter og påvirke metallbearbeidingen, fortsetter han. Men det viktigste er likevel at vekst og spredning av bakterier og sopp kan true de ansattes helse ved å gi hud- og luftveissykdommer.

Bakterier og sopp havner altså ofte i metallbearbeidingsvæsken via vannet som benyttes, for eksempel fra personalet som håndterer maskinene eller via partikler eller aerosoler i arbeidsmiljøet. Samtidig er dårlig vedlikehold av væskene ofte hovedårsaken til spredning av mikroorganismer.

Mer effektive tester 
For å få bukt med problemene med forurensninger har FUCHS’ mikrobiologiske laboratorium i Spania utviklet en mer effektiv «verktøykasse», blant annet egne såkalt tilpassede belastningstester. I 2016 anskaffet laben også en ultrafryser. Den holder temperaturer ned til minus 80 grader, og her oppbevares isolerte mikroorganismer til fremtidig bruk i produktutviklingen. Å kunne langtidsoppbevare bakteriestammer er viktig. Særlig ettersom sopp og bakterier som er samlet inn og isolert også brukes for å kontrollere effektiviteten til ulike biocider. 

– For å identifisere ulike sopper og bakterier i det spesifikke tilfellet, brukes tilpassede mikrobiologiske tester, sier Kenneth Borin. Det muliggjør mer treffsikre og kundeunike løsninger der vi bruker de riktige tilsetningene i begrenset mengde.

Ny lovgivning – ny teknologi
De siste årene har endret lovgivning for biocider og klassifisering av stoffer fått bransjen til å ta i bruk ny teknologi. Det innebærer at produktene må kontrolleres for at egenskapene ikke 
har blitt endret. Da har FUCHS’ mikrobiologiske laboratorium hjelp av den tilpassede belastningstesten, som brukes for å verifisere biostabiliteten i den nye teknologien som benyttes. 

– Ved hjelp av belastningstesten kontrollerer vi at den mikrobiologiske motstandskraften tilpasses til kundenes behov ved modifiseringer og videreutvikling av produktene våre.  Vi kan altså sammenligne ulike produkter og teknologier og deretter velge de som gir best resultat for hver kunde, sier Kenneth Borin.

Forebyggende vedlikehold – mer i fokus
Ulike typer formaldehydavgivende biocider har tidligere vært benyttet som tilsetning i skjærevæsken. 1. desember 2018 får disse biocidene strengere merking og blir derfor faset ut.

– I og med skiftet av teknologi, blir det om mulig enda viktigere å holde orden på skjærevæskesystemet. Dårlig vedlikehold av væskene er jo ofte årsaken til at mikroorganismene spres. For å hjelpe kundene våre, har vi utarbeidet en skjærevæskehåndbok med konkrete tips og råd for hvordan de skal ivareta skjærevæskesystemet, avslutter Kenneth Borin. 

Les mer om håndtering og forebyggende vedlikehold av skjærevæsker i vår Skjærevæskehåndbok.

Les mer om ny lovgivning for biocider.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00