Hopp til innholdet

»Fire tommelfingerregler om smøring – snarveien til å spare penger!«

»Mange bekker små«, pleier man å si. Det stemmer også når det gjelder vedlikeholdskostnader. For når det gjøres mange små forbedringer i smørevedlikeholdet samtidig, kan det gi store besparelser. Listen over smarte tiltak kan bli lang, men den behøver ikke å bli innviklet av den grunn. Jeg sammenfatter dette i fire tommelfingerregler som gjør alt sammen enklere.

LEVERANDØRENE – LESS IS MORE 
En god start er å se på hvor mange leverandører dere har i dag. Årsaken er enkel – hver leverandørkontakt tar tid og koster dermed penger. Ganske mye penger, faktisk. Legg sammen møte- og forhandlingstid med annet administrativt arbeid, f.eks. avtaler som skal utarbeides, priser som justeres løpende og annet praktisk som må ordnes. Sammenlagt sier disse ulike momentene en hel del om hvilke tids- og kostnadsbesparelser en gjennomgang på leverandørsiden kan gi. Tenk »less is more« og prøv i stedet å få mer ut av de leverandørene du velger å fortsette samarbeidet med.

PRODUKTENE – NEDSKJÆRING ER MODELLEN 
Og det samme gjelder delvis for antall produkter – jo flere dere har, desto mer tid og krefter må til for å holde orden på helheten. Det pleier å koste unødvendig mye. Her er det alt fra ordrebehandling til mottaks- og fakturakontroll som tar tid og øker kostnadene per produkt. Kontering og fakturabetaling kommer også inn i bildet og gjør det hele mer komplisert. Nok en gang handler det om å løfte blikket, ta en gjennomgang og skjære ned i floraen av produkter for å forenkle og spare penger. Med mange ulike produkter »i omløp« øker dessuten risikoen for feilbehandling, altså at et produkt ved et uhell blir brukt på feil sted. Det kan også koste ekstra!

OLJESKIFT OG SMØREPUNKTER – SMØR SMARTERE
Det sier seg selv at oljeskift tar tid og koster penger – ved tømming og håndtering av den gamle oljen, men også ved henting og påfylling av nye produkter. Det handler ikke sjelden om flere timer per enhet før jobben er ferdig. Også antall smørepunkter påvirker tidsforbruket, og det samme gjør antall produkter som brukes. Når det gjelder oljeskift og smørepunkter, er nøkkelordet dokumentasjon. Gjennomfør en kartlegging av det forebyggende vedlikeholdet. Samle resultatet i for eksempel en Excelfil. Den fungerer både som instruksjonsbok og oppfølgingsverktøy i hverdagen. Her ser man hvilke produkter, mengder og intervaller som er aktuelle, men også tidsforbruket for arbeidet – smart og enkelt!


INNKJØP SOM LØNNER SEG
Sist, men ikke minst – kjøp smøremidler som lønner seg, altså produkter med høy teknisk standard. Det gir flere fordeler og bidrar til å redusere vedlikeholdskostnadene – blant annet i form av redusert forbruk og lengre skiftintervall, noe som også reduserer arbeidsinnsatsen. Gode smøremidler kan også redusere energiforbruket og gir mange ganger lavere miljøbelastning.

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.


Dette kan også interessere deg

»Velg riktig viskositet – spar energi, penger og miljø«

I min jobb, besøker jeg hvert år mengder av industribedrifter i ulike bransjer – og jeg ser at de fleste fremdeles velger å bruke smøremidler med unødvendig høy viskositet. Det virker som om det er få som er klar over at viskositet er den enkleste nøkkelen til energieffektivitet. Har du kontroll på viskositeten i maskinene deres?

Les blogginnlegg

»Tips som sikrer smørevedlikeholdet«

Her er noen tips som gir orden og system i smørevedlikeholdet. Dette reduserer risikoen for driftsforstyrrelser og ikke-planlagte stopp og er dessuten en forutsetning for et fungerende forebyggende vedlikehold.

Les blogginnlegg

Om bloggen

Smart smøring er en firmablogg fra FUCHS Lubricants. Bloggen gir tips og gode råd om smøring som lønner seg. Med det mener vi smøring som forenkler, effektiviserer og gir kostnadsbesparelser. Skribentene på bloggen er spesialister med mye kunnskap og erfaring når det gjelder alle type utfordringer forbundet med smøring.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00