Hopp til innholdet

Forretningskontinuitet i forhold til Corona-viruset (COVID-19)

Vi overvåker aktivt situasjonen på alle våre lokasjoner og følger veiledningen fra de lokale myndighetene og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Vi har et beredskapsteam for å håndtere uventede hendelser. Vårt beredskapsteam er godt forberedt og trent på krisesituasjoner. Vi har iverksatt tiltak i vår nordiske organisasjon for å redusere risikoen for spredning av Corona-viruset og for å sikre kontinuiteten i våre operasjoner og leveranser.

Vi har også iverksatt tiltak for å sikre at våre servicepartnere har nødvendige planer for å sikre fremtidig drift.

Reise 
Vi har gitt forbud mot internasjonale forretningsreiser for alle våre ansatte.

Møter 
Så fremt det er mulig, avholdes alle møter via telefon/Skype/Teams. Ved forretningskritiske situasjoner, kan det gis unntak til fysiske møter.

Ekstern tilgang
Fra mandag 16.03.2020 har vi instruert og anbefalt alle funksjoner som har mulighet til å jobbe hjemme, om å gjøre det. Vi er en organisasjon med kontorer på flere steder. Våre ansatte kan utføre sine roller og funksjoner eksternt, og vi fortsetter derfor å tilby service og tilgjengelighet til våre kunder som normalt.

Helse og sikkerhet 
Vi har kommunisert helse- og sikkerhetsprosedyrer til alle ansatte og oppfordret til å holde seg hjemme dersom den ansatte selv, eller en i husstanden viser symptomer på luftveissykdom og/eller er syke. Dersom den ansatte føler seg frisk nok til å jobbe, er det ok å arbeide eksternt.

Vi vil følge strenge karanteneregler for ansatte som kommer i kontakt med noen som har blitt utsatt for eller diagnostisert med COVID-19.

Vår virksomhet - Fysiske kontorer, anlegg og lager
Vi har regler for å sikre at alle som kommer inn til våre kontorer eller anlegg er friske, at de ikke opplever noen influensalignende symptomer og / eller ikke har reist internasjonalt de siste 14 dagene. 

Vi har iverksatt tiltak i produksjonen vår for å separere skift i produksjonen og skiller de andre nøkkelrollene sånn at noen alltid er tilstede fysisk mens andre jobber eksternt.

Leverandører
Vi følger aktivt opp status med alle våre leverandører om situasjonen for å sikre at vi blir varslet i tilfelle forstyrrelse i drift eller distribusjon.

Transport
Det er en risiko for at stengte grenser og myndigheters begrensninger vil påvirke distribusjonen i Norden. Vi har derfor i en tidlig fase startet en løpende dialog med våre distribusjonspartnere. De kom veldig tidlig med proaktive tiltak overfor sine sjåfører, og de gjør fortløpende tiltak for å kunne fortsette distribusjonen til kundene.

Kommunikasjon til kundene
Vi har ingen kjente utfordringer i vår egen virksomhet på grunn av Covid-19, levering av råvarer eller transport til våre kunder per dags dato. Vi er klar over at ytterligere restriksjoner på grenser eller av myndigheter kan endre seg, og teamet vårt vil holde våre kunder oppdatert med endringer og eventuelt forsinkelser på leveranser.

Kontakt oss

Har du spørsmål, trenger du hjelp eller vil gjøre en bestilling, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med kundeservice.

Du når oss på telefon 21 99 59 50 eller e-post fse-post@fuchs.com.

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 15:00