Hopp til innholdet

Case: COOLWAY BOOSTER L1

Riktig smøremiddel sparte 795 000 kr/år

En stor produsent av VVS-produkter hadde behov for å gjennomgå sin arbeidsprosess for å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Fra starten ble det benyttet en velfungerende trekkeolje ved trekking av badekar. Oljen medførte imidlertid at alle badekarene måtte vaskes før de gikk videre til sveising, beising og emaljering. Dette var en tidkrevende prosess. Selskapet trengte dessuten å bytte ut den svært gamle vasken med en ny, noe som ville innebære en meget stor investering. Derfor kontaktet selskapet oss for å se om vi kunne hjelpe til med å forenkle produksjonsprosessen.

Problem:

  • Tidkrevende vaskeprosess.
  • Vasken var svært gammel og måtte byttes ut i nærmeste fremtid.
  • Selskapet måtte iverksette innsparingstiltak.

Løsning:

  • Fullskalatest med vår vannløselige emulsjon COOLWAY BOOSTER L1 ved trekking av badekar.
  • Ettersom COOLWAY BOOSTER L1 kan blandes med vann, kunne badekarene hoppe over vasken og gå direkte til sveising, beising og emaljering.

Resultat:

  • En total besparelse på 795 330 kr/år! 

 

Energibesparelse ved vask:
Damppanne 300 kW/h Fem spylepumper + drivlinje = 15 kW x 6 = 90 kW/h
Totalt = 390 kW/h
390 kW x 70 øre = 273 kr/h 273 kr/h x 1206 h = besparelse 329 238 kr

Kalkylepris:
Kjøretid 0,0351 x 280 kr = 9,82 kr/stk.
9,82 kr x årsprognose 35 000 badekar = besparelse 343 980 kr

Vaskemiddel:
Beregnet årsforbruk (3200 l x 29,90 kr) = 95 680 kr
90 % av årsforbruket = besparelse 86 112 kr

Avfallshåndtering vaskemaskin:
Beregnet årskostnad (tre tømminger x 12000 l x 1,50 kr) = 54 000 kr
Gjenstår én tømming/år = besparelse 36 000 kr

Alle kundecase

Case: Moelven
God hverdagsdialog – nøkkelen til stabilt samarbeid

Case: Nynas
Oljebyttet gav rekordbesparelse

Case: Scana Steel
Rask hjelp til Scana Steel Björneborg

Case: Cementa
"Uten smøremiddel stopper fabrikken!"

Case: COOLWAY EAL
Kvalitet og presisjon krever riktig løsning

Case: NOVAWAY 
En mindre konvensjonell løsning som gir toppresultat

Case: COOLWAY BOOSTER L1
Riktig smøremiddel sparte 795 000 kr/år

Case: Produktutvikling
Smart produktutvikling forenkler propellbytte

Kundeservice
21 99 59 50
Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 - 16:00