Do treści

Cement, wapno i gips

Cement | Wapno | Gips

Maszyny, które są wykorzystywane w produkcji cementu, poddawane są ogromnym obciążeniom. Oprócz silnych drgań podczas kruszenia i mielenia twardych skał, ekstremalne temperatury pieców stawiają ogromne wymagania dotyczące sprzętu, także w zakresie jego smarowania. Wspólnie z producentami przekładni i maszyn, FUCHS LUBRITECH opracowuje innowacyjne smary specjalne dla kruszarek, młynów, pieców obrotowych i pras walcowych. W ten sposób dążymy do zapewnienia wysoko wyspecjalizowanych rozwiązań, które pomogą skutecznie chronić najważniejsze części maszyn przed zużyciem oraz zmniejszyć częstotliwość konserwacji i przedłużyć żywotność urządzenia.

Max execution time: 240