Do treści

Lean Team FUCHS

29.04.2019 - 12:11
Lean Team FUCHS

FUCHS OIL wdrożył 5S jeden z elementów Lean Management („szczupłego zarządzania”).

Miło nam poinformować, że w zakładzie produkcyjnym w Gliwicach, z sukcesem wdrożono jeden z elementów Lean Management („szczupłego zarządzania”), a mianowicie 5S.

5S jest zestawem technik i metod mających na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy. 5S jest jednocześnie jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management, gdyż wiąże się bezpośrednio z właściwą organizacją środowiska pracy, doskonaleniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz – co bardzo ważne – pozwala na zwiększenie stabilności procesów. Z tego też powodu 5S traktowane jest bardzo często jako kluczowa technika Lean Management, wdrażana w firmach produkcyjnych i usługowych jako jedna z pierwszych, stanowiąca podstawę do dalszych działań Kaizen.

We wdrożenie 5S zostało zaangażowanych większość pracowników działu produkcji, magazynu oraz utrzymania ruchu z pomocą konsultantów firmy Lean Partner z Katowic. Pracownicy brali udział w licznych szkoleniach i warsztatach udoskonalających.

Celem 5S jest stworzenie oraz utrzymanie dobrze zorganizowanego i bezpiecznego stanowiska pracy, a co za tym idzie eliminacja marnotrawstwa oraz optymalizacja procesów.

Zadzwoń do nas

Godziny otwarcia:

+48 32 40 12 200

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00