Hoppa till innehållet

Ekonomi, ekologi och samhälle i harmoni

FUCHS ser hållbarhet som en hörnsten i sund företagsstyrning. Den riktlinje för hållbarhet som publicerades 2012 innehåller standarder för ansvarsfulla affärsmetoder och betraktas som ett bindande ramverk för koncernens globala affärsverksamhet. Baserat på detta har FUCHS ställt upp tre viktiga hållbarhetsmål som följs upp med hjälp av ett omfattande system av prestandaindikatorer och dokumenteras i den årliga hållbarhetsrapporten.

Ekonomi: Vårt mål är en varaktig och tillförlitlig ökning av företagets och aktieägarnas värde.

Ekologi: Vårt mål är att skydda de dyrbara resurserna mark, vatten och luft.

Samhället: Vi tar ansvar för våra anställda och för samhället.

»Din guide i hållbarhetsdjungeln!«

Hållbarhet är ett viktigt men snårigt område. Så hur gör man egentligen för att hantera dessa frågor på ett praktiskt sätt? Jag har några tips som utgår från tre områden – inköp, smörjmedelsanvändning och avfall – och som hjälper till att guida dig i hållbarhetsdjungeln.

Läs blogginlägg

Kundservice

0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00