Hoppa till innehållet

Historik

Milstolpar i FUCHS åttiofemåriga historia

1931RUDOLF FUCHS grundar företaget i Mannheim. Import och distribution av högkvalitativa raffinaderiprodukter från Pennsylvania. Regional framställning av motorolja inleds.
1936Startar egen produktion. Första representationskontoret öppnar i München.
1939Andra världskriget bryter ut. Importstopp för oljorna från Pennsylvania. Företaget mister sina traditionella oljeleverantörer. Flytt till Mannheims industrihamn.
1945Andra världskriget slutar. Försäljningsintäkterna når en bottennotering.
1947Fokus på leveranser till återuppbyggnaden.
1948FUCHS smörjmedel används för första gången på de tyska racerbanorna.
1951FUCHS LUBRITECH grundas.
1952För första gången har FUCHS över 200 anställda .
1959Grundaren Rudolf Fuchs avlider.
1960Dr Manfred Fuchs tar över som ledare för företaget.
1968Företagets internationalisering inleds med inrättande av dotterbolag i Frankrike och Spanien.
1971FUCHS gör sin produktportfölj mer specialiserad. I Mannheim arbetar nu 33 anställda med forskning, utveckling och kvalitetssäkring.
1972Företaget blir en koncern. Kraftig expansion genom förvärv och fusioner mellan 1972 och 1991.
1981Företaget firar 50-årsjubileum. FUCHS har utvecklats till en diversifierad koncern med 80 tillverknings- och handelsföretag.
1985FUCHS börsintroduceras. Listning av preferensaktier på Frankfurt- och Stuttgartbörserna.
1991Efter att ha förvärvat företag inom smörjmedelsbranschen investerar FUCHS nu i integration av teknik och distribution och försöker utnyttja den synergi- och rationaliseringspotential som finns. Fokuserar på affärsområdet smörjmedel.
1994En ny FUCHS-logotyp för hela koncernen lanseras. Den moderna och dynamiska logotypen är ett viktigt steg i arbetet med att integrera de olika affärsenheterna.
2000FUCHS PETROLUB är nu den största oberoende leverantören av smörjmedel. De globala försäljningsintäkterna är 900 miljoner euro och antalet anställda uppgår till 4 000.
2004Stefan Fuchs blir styrelseordförande. Dr Manfred Fuchs, som ledde företaget i 41 år och förde koncernen till eliten bland de globala smörjmedelstillverkarna, lämnar styrelsen och efterträds av sin son.
2006FUCHS firar sitt 75-årsjubileum. Koncernen har över 4 000 anställda över hela världen, 60 verksamma enheter och försäljningsintäkter på 1,2 miljarder euro.
2008Preferensaktierna inkluderas i MDAX den 23 juni 2008.
2010FUCHS antar en uppförandekod för företagets samhällsansvar.
2011FUCHS ser tillbaka på 80 framgångsrika år.
2013FUCHS PETROLUB AG byter företagsform till Europabolag (Societas Europaea): FUCHS PETROLUB SE
2015För första gången genererar FUCHS försäljningsintäkter på 2 miljarder euro.

Kundservice

0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00