Hoppa till innehållet

Vår verksamhets kontinuitet under rådande situation, Corona-viruset (COVID-19)

Vi övervakar aktivt utvecklingen av situationen och följer lokala myndigheters och Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer.

Vi har upprättat ett Emergency Response Team för att snabbt kunna hantera oväntade händelser. Vi har planer på plats och detta team är väl förberett och tränat för krissituationer. 

Vi har vidtagit åtgärder för att minska risken för spridning av Corona-viruset i vår nordiska organisation och för att säkerställa kontinuiteten i både verksamhet och leveranser.

Vi är också i kontakt med våra servicepartners för att säkerställa att de har vidtagit åtgärder för att säkra kontinuitet och fortsatt drift.

Resor
Vi har utfärdat ett förbud mot internationella affärsresor för alla anställda.

Möten
Närhelst möjligt ska möten hållas via telefon/Skype/Teams. Endast affärskritiska möten tillåts ansikte mot ansikte.

Tillgänglighet på distans
Från och med måndagen den 16 mars har alla anställda, med möjlighet att arbeta hemifrån, rekommenderats att göra så. Vi är en organisation med flera, geografiskt spridda kontor, där våra medarbetare har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på distans, så tillgänglighet och service för våra kunder är fortsatt oförändrad.

Hälsa och säkerhet
Hälso- och säkerhetsföreskrifter har kommunicerats till alla anställda. Den som känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber (även milda sådana) har ombetts stanna hemma. Detta gäller även om närstående i hemmet uppvisar några symtom på luftvägssjukdom. Känner man sig tillräckligt frisk, är det arbete på distans som gäller.

Vi kommer att följa strikta regler när det gäller karantän för anställda som kommer i kontakt med någon som har blivit utsatt för eller diagnostiserats med COVID-19.

Vår verksamhet - Kontorslokaler, fabrik och lager
Vi har upprättat regler och riktlinjer för att säkerställa att alla som har tillgång till våra kontor eller anläggningar är friska, att de inte upplever några influensaliknande symtom och/eller inte har rest internationellt under de senaste 14 dagarna.

Vi har vidtagit åtgärder för att separera arbetsskiften i vår produktion samt delat upp nyckelroller där vissa alltid ska vara på plats och andra arbeta på distans.

Leverantörer
Vi följer kontinuerligt upp status med alla våra leverantörer gällande rådande situation för att säkerställa att vi tidigt fångar upp varningssignaler i händelse av störning i deras drift eller distribution.

Transporter
Det finns en risk att stängda gränser och/eller andra restriktioner från myndigheter kan komma att påverka distributionen i Norden. Vi har därför i ett tidigt skede fört en dialog med våra transportörer. De har vidtagit proaktiva åtgärder för sina chaufförer och för att kunna agera på störningar så att distribution till kund ska kunna fortgå.

Kommunikation till kunder
Vi har idag ingen känd störning i vår egen verksamhet på grund av Covid-19, i leverans av råvaror eller vid transport till våra kunder. Vi är medvetna om att ytterligare begränsningar kan komma att ske gällande landsgränser eller i myndigheter restriktioner och vi kommer att hålla våra kunder informerade om eventuella förändringar eller leveransförseningar.

Kontakta oss

Har du några frågor, behöver hjälp eller vill göra en beställning är du vamt välkommen att kontakta kundservice.

Välkommen att kontakta oss på telefon 0775-59 59 59 eller e-post fse-order@fuchs.com.

Kundservice
0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00