Hoppa till innehållet

Visste du att...

Visste du att är en serie korta filmer som ger dig handfasta tips och råd om smörjmedel, hur du väljer och använder på bästa sätt.

Om tunnare oljor

Visste du att tunnare motoroljor fungerar utmärkt även i tunga fordon?

Bara för att maskinen är stor, behöver inte viskositeten vara hög. Tvärtom ger en 5W- eller 10W-olja bättre smörjning än en 15W-olja. Den lägre viskositeten gör att oljan når fram och smörjer motorn snabbare och effektivare än en mer trögflytande olja. Det minskar slitaget och kan bidra till en lägre bränsleförbrukning.

Läs mer i vår blogg Visste du att – om fordonssmörjning.

Om oljeflödet

Visste du att oljeflödet i en lastbilsmotor rör sig både snabbt och långt?

Oljan rör sig över en sträcka på 9,5 meter när den smörjer runt i motorns alla skrymslen och vrår. Då gäller det att varken sot eller oxidation hindrar oljeflödet. Det ständigt pågående flödet gör att varje komponent i motorn passeras och smörjs av 135 liter olja per minut.

Har du rätt motorolja? Testa vår online ojeguide.


Om temperaturhöjningar

Visste du att temperaturhöjningar påverkar livslängden på oljan?

En mineralbaserad hydraulolja som underhålls rätt – och arbetar vid en temperatur på maximalt 40 grader - har en livslängd på ungefär 20 år. För var tionde grad temperaturen stiger i systemet, halveras livslängden.  Det finns alltså mycket att vinna på att hålla nere temperaturen. Det görs enklast genom att reglera kylningen via en termostat, men se också till att luft- eller vattenkylningen är rengjord och fungerar som den ska.

Läs mer i vår blogg Visste du att – om hydraulvätskor.


Om dieseleffekt

Visste du att dieseleffekt fördärvar hydrauloljan?

Lågt tryck i ett system kan orsaka en så kallad dieseleffekt och förstöra oljan. Vid lågt tryck kan gasbubblor bildas i oljan. Diseleffekten innebär att bubblorna sedan antänds och ger en microförbränning då kväveoxider bildas. Om detta pågår en tid mörknar oljan, börjar lukta fränt och tappa i prestanda. Lågt tryck kan uppstå om oljan har för hög viskositet, om hydraulpumpens sugledning är för klent dimensionerad eller om pumpen sitter för högt i förhållande till hydraultanken.

Läs mer i vår blogg Visste du att – om hydraulvätskor.


Koll på glykolen

Visste du att det är viktigt att hålla koll på vilken glykol motorn ska ha?

Det finns produkter i regnbågens alla färger och att använda fel sort kan bli kostsamt. Alla sorter är inte blandbara med varandra. Det kan leda till ökad korrosion, igensatta kylsystem, läckage och i värsta fall motorhaverier. Kolla bilens instruktionsbok eller använd vårt on-line-verktyg, så vet du att du väljer rätt!

Läs mer i vår blogg ”Färgblind” glykolhantering blir säkrare och smidigare.


Om översmörjning

Visste du att översmörjning orsakar många lagerhaverier?

Undersökningar visar att mellan 30 och 40 procent av lagerhaverier hänger ihop med översmörjning. För att undvika detta gäller det att smörja med rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Mer är inte bättre. Snarare tvärtom! För mycket smörjmedel kan leda till förhöjd temperatur, att fetter åldras snabbare och blir trögare vilket frestar på tekniken. Ha heller inte för högt tryck i fettsprutan. Det kan skapa slitage, skada tätning, ge läckage som orsakar korrosion och ökar risken för haveri.

För fler tips och råd, ladda ner vår Smörjfettshandbok.


Om rätt hydraulolja

Visste du att rätt hydraulolja minskar energiförlusterna?

Välj därför en olja med rätt egenskaper, främst gällande viskositet. En olja med lägre viskositet är lättare att ”dra runt” i hydraulsystemet, minskar energiförlusterna och sparar på så sätt pengar. Många väljer av gammal vana en olja med hög viskositet, men här kan det alltså löna sig att tänka till för att förbättra smörjningen och sänka kostnaderna.

För fler tips, läs vårt blogginlägg om hydraulvätskor.


Om ett varmgarage på burk

Visste du att olja kan fungera som ett varmgarage på burk?

Med en tunnare motorolja slipper man tomgångskörningar för att hålla motorn igång kalla dagar. Denna olja förbättrar startbarheten, minskar slitaget och kallas därför ”varmgarage på burk”. Och att slippa tomgångskörningar är bra för både plånboken och miljön!

För fler tips, läs vårt blogginlägg om fordonssmörjning.

Kundservice

0775-59 59 59
Öppettider:

Mån-Fre: 08:00 - 16:00