Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov

Vitajte v spoločnosti FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. ! Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zavítať na našu webovú stránku a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky je pre nás veľmi dôležitá. Preto si prosím, preštudujte nasledujúce informácie:

Anonymné údaje
Webovú stránku spoločnosti FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. môžete vo všeobecnosti navštevovať bez toho, aby ste odhalili svoju totožnosť. Jedinými informáciami, ktoré sa k nám dostanú, bude meno vášho poskytovateľa internetu, webový portál, z ktorého ste k nám zavítali a webové stránky, ktoré ste si pozreli na našom webovom portáli. Tieto údaje sa budú vyhodnocovať výlučne na štatistické účely. Vy, ako individuálny používateľ, zostávate v anonymite.

Zber a spracovanie osobných údajov
Úlohou našich internetových stránok je len poskytovať informácie zákazníkom. To znamená, že nevykonávame žiaden zber osobných údajov.

Exportovanie a spracovanie údajov v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru
Keďže náš webový portál nerealizuje zber žiadnych osobných údajov, žiadne údaje sa neexportujú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Používanie osobných údajov a ich šírenie
Keďže prístup na naše webové stránky nie je podmienený zberom akýchkoľvek osobných údajov, nedochádza ani k ich spracovaniu či šíreniu.

Externé prepojenia
Informácie poskytované na našich webových stránkach v záujme optimálneho využívania obsahujú prepojenia s odkazmi na webové portály tretích strán. Upozorňujeme, že tieto prepojenia sú externé, pokiaľ sa neuvádza inak. Spoločnosť FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. nezodpovedá za obsah ani dizajn stránok od iných poskytovateľov. Žiadne záväzky vyplývajúce z tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa z pochopiteľných dôvodov nevzťahujú na takéto prepojenia.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje
Pokiaľ máte ďalšie otázky týkajúce sa „Ochrany osobných údajov v spoločnosti FUCHS SCHMIERSTOFFE“, obráťte sa na p. Ing. Miroslava Kolenčíka, konateľa našej spoločnosti.

 

© Copyright 1993-2018 FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.

 

FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.
Konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Kolenčík
Štúrova 51
97701 Brezno / Slovakia

Telefón: +421 48 28 58 750
E-mail: kolencik@fuchs.sk 

Povolenie na používanie, kopírovanie a distribúciu dokumentov zverejnených spoločnosťou FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. na tomto internetovom serveri sa týmto udeľuje za podmienky, že každá kópia bude obsahovať oznámenie o ochrane autorských práv v kompletnom znení, a že žiadna časť tejto dokumentácie sa nebude používať na komerčné účely a bude obmedzená výlučne na použitie na informačné účely v rámci organizácie.

Všetky informácie zverejnené na tomto internetovom serveri sa poskytujú v danom stave bez akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo odvodených, okrem iného vrátane záruk vzťahujúcich sa na obchodovateľnosť, vhodnosť na konkrétny účel alebo neporušenie. Ktorýkoľvek dokument od spoločnosti FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Spoločnosť FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o. môže príležitostne meniť alebo dopĺňať ľubovoľné informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke.
FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r. o.

 

 

Rýchly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technický servis:
+421 48 28 58 754

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760