Preskočiť na obsah

Spoločnosť ZF ocenila spoločnosť FUCHS ako najlepšieho globálneho dodávateľa

31.08.2017 - 10:00
Spoločnosť ZF ocenila spoločnosť FUCHS ako najlepšieho globálneho dodávateľa

Na prvom spoločnom globálnom mítingu významných dodávateľov konanom v decembri 2015 ocenil koncern ZF / ZF TRW svojich najlepších globálnych dodávateľov. Ocenením Top – dodávateľ pre koncern ZF bola odmenená aj naša spoločnosť FUCHS. V tomto roku udelil koncern ZF celkom 14 ocenení v rôznych kategóriách. Ôsmy ročník tohto udeľovania ocenení bol podľa vyjadrenia koncernu súčasne aj istou premiérou: bolo to prvý spoločný globálny míting dodávateľov, na ktorom boli koncernom ZF a ZF TRW udeľované ocenenia „Supplier Awards“. Osobitné ocenenie ako globálny dodávateľ roku 2015 dostala spoločnosť FUCHS. Komisia sa pochvalne vyjadrila o vysokej kvalite a flexibilite spoločnosti FUCHS ako dodávateľa. Spoločnosť FUCHS bola prezentovaná v celosvetovom meradle ako výrobca aj pre oblasť špecializovaných, expandujúcich trhov koncernu ZF. „Aby spoločnosť naďalej obstála v globálnom hodnotení a plnení náročných kritérií, snažíme sa jednak byť na prvom mieste z hľadiska inovácií produktov, ako aj optimálnych nákladov. K naplneniu obidvoch týchto aspektov prispievajú v nemalom rozsahu naši dodávatelia“, uviedol Wilhelm Rehm pôsobiaci v predstavenstve koncernu ZF.