Liigu sisule

Economic, ecological and social activities in harmony

Majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete tegevuste harmoonia

FUCHS näeb jätkusuutlikkust tugeva ärijuhtimise põhielemendina. 2012. aastal avaldatud jätkusuutlikkuse suunised sisaldavad vastutustundlike äritavade standardeid ning seda dokumenti peetakse kontserni globaalses äritegevuses siduvaks jätkusuutlikkuse raamdokumendiks. Sellest tulenevalt on FUCHS pühendunud kolmele kesksele jätkusuutlikkusega seotud eesmärgile, mille puhul rakendatakse laiaulatuslikku tulemuslikkuse näitajate süsteemi ja mis dokumenteeritakse iga-aastases jätkusuutlikkuse aruandes.

Majanduslik: meie eesmärk on suurendada ettevõtte ja aktsionäride väärtust usaldusväärselt ja pidevalt.

Ökoloogiline: püüame kaitsta väärtuslikke ressursse – pinnas, vesi ja õhk.

Sotsiaalne: vastutame oma töötajate ja ühiskonna ees.

Contact
+49 (0) 621-3802-0