Hopp til innholdet

Medarbeiderne våre – grunnlaget for suksessen

Medarbeiderne våre er FUCHS-gruppens viktigste ressurs. Den enkeltes kunnskap, erfaring og engasjement er en garanti for vellykkede forretningsoperasjoner, innovative produktløsninger og fornøyde kunder.

Selskapets størrelse og organisasjonsstruktur muliggjør korte kommunikasjons- og beslutningsveier og dermed ubyråkratisk samarbeid mellom ulike spesialområder over hele verden. For medarbeiderne våre betyr det varierte arbeidsoppgaver og rikelige muligheter til å bidra med egne ideer og utvikle seg både faglig og personlig.

Per 31. mars 2019 hadde FUCHS-gruppen 5627 medarbeidere over hele verden. Sammenlignet med fjoråret økte antall medarbeidere med 181 personer, noe som tilsvarer 3 %.

 

Contact
+49 (0) 621-3802-0