Hoppa till innehållet

CARBAFLO

CARBAFLO-smörjmedlen har en extremt låg friktionskoefficient, utmärkta slitageskyddande egenskaper och ger ett smörjskikt med enastående styrka. De är kompatibla med konventionella elastomerer och plaster, emulgeras inte i vatten, löses inte i bränslen eller konventionella lösningsmedel och är varken brandfarliga eller oxiderande. De är idealiska under de flesta svåra miljöförhållanden och vid extrema temperaturer.

Contact
+49 (0) 621-3802-0