Hoppa till innehållet

GEARMASTER

GEARMASTER är växeloljor med hög prestanda och utmärkt stabilitet mot termisk nedbrytning och åldrande som ger ett unikt slitageskydd. De är smörjmedel med hög prestanda som gör krävande produktions- och tillverkningsprocesser effektivare, ökar utnyttjandegraden för maskiner, ger längre intervall mellan oljebytena och minskar behovet av service och underhåll.

Contact
+49 (0) 621-3802-0