Hoppa till innehållet

LUBRICANTS.TECHNOLOGY.PEOPLE.

Dessa tre hörnpelare är basen i vår affärsmodell och utgångspunkten för vår verksamhet världen över.

LUBRICANTS.

100% focus

Sedan över 80 år tillbaka har FUCHS 100 % fokus på smörjmedel och tillhörande specialprodukter och tjänster. Med över 10 000 produkter erbjuder vi våra kunder ett komplett sortiment av smörjmedel som uppfyller stränga nationella och internationella standarder. Vår produktportfölj är indelad i kärnkategorierna fordons- och industrismörjmedel, metallbearbetningsvätskor och specialsmörjmedel. Produkterna kompletteras med ett brett utbud av tekniska och processrelaterade tjänster.

TECHNOLOGY.

Holistic solutions

Tekniskt avancerade, processorienterade och holistiska smörjmedelslösningar är en viktig framgångsfaktor för FUCHS. Vårt världsomspännande nätverk av experter tillgodoser kundbehoven på global nivå genom snabb och effektiv respons med specialkunskaper. Ungefär en av tio anställda finns inom forskning och utveckling. I dagsläget driver FUCHS över 600 forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att erbjuda lösningar som tillgodoser våra kunders behov på bästa sätt. På så sätt befäster vi vårt tekniska försprång inom viktiga affärssegment. Det är inte bara en fråga om ändamålsenlighet och effektivitet eller om säkerhet och tillförlitlighet. Det gäller även smörjmedlens miljömässiga hållbarhet: hela vägen från tillverkning till bortskaffande.

PEOPLE.

Personal commitment

Nästan 5 000 högt kvalificerade och specialiserade medarbetare över hela världen arbetar för att göra våra kunder nöjda. Det globala FUCHS-teamet ser sig som en väl samordnad enhet vars starka personliga engagemang är en förutsättning för att FUCHS framgångshistoria ska fortgå år efter år. Tack vare en intensiv och förtroendefull dialog med våra kunder och affärspartner kan vi alltid hitta den bästa specialanpassade smörjmedelslösningen för våra kunders behov.

Contact
+49 (0) 621-3802-0