Prečac na sadržaj

Metal processing lubricants

Maziva za obradu metala

Danas je moderno rashladno mazivo ili mazivo za obradu metala deformiranjem podložno raznolikim zahtjevima. Rashladna maziva za metaluršku industriju moraju biti učinkovita, ekonomična i ne smiju sadržavati sastojke koji mogu štetno djelovati na zdravlja i okoliš. U procesnim lancima metalurške industrije odlučujuću ulogu u osiguravanju pouzdane proizvodnje i kvalitete proizvoda igraju prilagođena sredstva za čišćenje i pouzdana sredstva za sprečavanje korozije koja su kompatibilna s proizvodnim procesima. Osim što ima izvrsnu ponudu izrazito učinkovitih maziva, FUCHS posjeduje i odgovarajuću stručnost na polju procesa koja je potrebna kako bi se idealno zadovoljili specifični zahtjevi metalurške industrije.

Max execution time: 240