ไปที่เนื้อหา

Metal processing lubricants

สารหล่อลื่นสำหรับกระบวนการที่ใช้โลหะ

ทุกวันนี้ สารหล่อเย็นในปัจจุบัน หรือ สารหล่อลื่นสำหรับขึ้นรูปโลหะ อยู่ภายใต้อุปสงค์หลากหลาย สานหล่อเย็นสำหรับงานขึ้นรูปโลหะจะต้องมีประสิทธิผล ประหยัด และ ปราศจากส่วนผสมต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่กระบวนการที่ตามหลังงานขึ้นรูปโลหะ สารทำความสะอาดที่เฉพาะ ขั้นตอนที่เหมาะสม และการป้องกันการกัดกร่อนมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจ เมื่อพูดถึงความน่าเชื่อถือในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ FUCHS ไม่เพียงแค่แสดงถึงหมวดหมู่ที่หลากหลายของสารหล่อลื่นที่มีประสิทธิผลสูงเท่านั้น แต่ยังมีความชำนาญด้านกระบวนการที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในด้านงานโลหะ

Max execution time: 240