Tartalomhoz ugrás

A FUCHS megfelelőség (compliance) kezelő rendszere

Globálisan tevékenykedő, különböző üzleti területeken működő kenőanyag gyártó csoportként a FUCHS folyamatosan szembesül a piaci versennyel. Ezt a kihívást fenntartások nélkül vállaljuk. Számunkra a tisztességes verseny az integritás és a haladás alapja: ez biztosítja számunkra a lehetőségeket és az alkalmat a fejlődésre a piacon.

Minden FUCHS alkalmazott cselekedeteinek összhangban kell lenniük a hatályos törvényekkel. A vezetőség és az alkalmazottak kivétel nélkül kötelesek a munkával kapcsolatos tevékenységeik során tiszteletben tartani az alkalmazandó törvényeket, iránymutatásokat és társadalmi normákat független attól, hogy nemzeteken túlmutató vagy helyi szabályokról van szó. A törvénysértő viselkedés az imázsunkat csorbíthatja, meggyengíti piaci helyzetünket és gazdasági károkat okozhat vállalatunknak.

2004-ben a FUCHS olyan Viselkedési szabályzatot vezetett be, amely egyéb elvárások mellett meghatározta a tisztességes verseny, az átláthatóság és az integritás alapelveit. A vállalatirányítás és a megfelelőség közvetlenül az igazgatóság hatáskörébe tartozik. A FUCHS megfelelőség (compliance) kezelő rendszerének része egy Megfelelőségi Főtisztviselő (compliance officer) és egy megfelelőség biztosítási szervezet, amely támogatja és tanácsokkal látja el alkalmazottainkat a világ minden pontján. Minden helyi egységhez egy megfelelőségi tisztviselő van kijelölve.

A Viselkedési szabályzat harmadik, módosított verziója, amelyet 2016-ban adtunk ki újra, valamint az iránymutatások, amelyek a legfontosabb megfelelőségi területekre, többek között a korrupció elleni harcra és piaci versenyre vonatkoznak olyan kötelező működési keretet jelentenek, amely garantálja, hogy mindenki mindig a törvényekkel és az etikai alapelvekkel összhangban viselkedik. Ehhez a kezdeményezéshez társulnak a tájékoztatásra és képzésre irányuló intézkedések, a megfelelőségi szabályok megsértésének következetes elemzése és szankcionálása, a megfelelőségi forródrót, a rendszeres megfelelőségi jelentések, valamint a dedikált megfelelőségi audit.


FUCHS Compliance Communication

2014. szeptember 14-i hatállyal a FUCHS bevezette a FUCHS Compliance Communication elnevezésű internetes jelentésküldő rendszert. A rendszer a Business Keeper AG szolgáltató szabványosított megoldásán alapul és megfelel a legmagasabb fokú IT adatbiztonsági előírásoknak. A felhasználók számára lehetővé teszi az észrevételek részletes leírását és párbeszéd indítását a Megfelelőségi Tisztviselővel. Ha szükséges, a felhasználó teljesen anonim maradhat a teljes folyamat során.

A felhasználókat biztosítjuk arról, hogy a FUCHS-nak nem áll érdekében a személyes adatok rögzítése. A weboldalunkon nem szerepel a jelentésküldő rendszerre mutató hivatkozás, így a nyomon követhetőség kizárt. A FUCHS Compliance Communication rendszer eléréshez kérjük, másolja be a következő internetes címet (URL-t) a böngészőjébe:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Ügyfélszolgálati kapcsolat
+3623428924
Munkaidő:

Hétfő-Csütörtök: 7:30 - 16:00 Péntek: 7:30 - 14:00