رفتن به محتوا

WISURA

محصولات WISURA روانسازهایی برای تقریباً همه فرآیندهای فرم دهی ارائه می دهد. آنها نتایج کاربردی عالی و دارای بالاترین کیفیت هستند - بدون در نظر گرفتن اینکه برای کشیدن/کشیدن عمیق، منگنه زنی، برش دقیق، اکستروژن سرد، کشیدن سیم، لوله و میله یا فرم دهی فلزات تحت فشار زیاد داخلی استفاده شوند.

Contact
+49 (0) 621-3802-0