ไปที่เนื้อหา

WISURA

ผลิตภัณฑ์ WISURA ให้สารหล่อลื่นครอบคลุมทุกกระบวนการขึ้นรูป ที่สนับสนุนคุณภาพสูงสุดและผลลัพธ์ของการใช้งานที่ดีเยี่ยม – ไม่ว่าจะใช้สำหรับ กระบวนการลากขึ้นรูปลึก ทุบขึ้นรูป รีดขึ้นรูป การตัดด้วยความแม่นยำ การรีดเย็น ลวด การดึงท่อและแท่งเหล็ก หรือการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงดันภายในสูง

Contact
+49 (0) 621-3802-0