Přeskočit na obsah

FUCHS Compliance Management System

Jako globálně podnikající skupina v oboru maziv s aktivitami v mnoha různých oblastech podnikání je společnost FUCHS PETROLUB neustále vystavena konkurenci. A této konkurenci čelíme bez jakýchkoliv omezení. Pro nás je férová konkurence základem bezúhonnosti a pokroku; dává nám možnosti a vývojové příležitosti na trhu.

Činnosti každého zaměstnance společnosti FUCHS musí být vedeny v souladu s platnými zákony. Management a zaměstnanci jsou, bez výjimky, vyzýváni, aby v rámci pracovních aktivit dodržovali příslušné platné zákony, pokyny a sociální normy, bez ohledu na to, zda jsou nadnárodní nebo lokální. Nezákonné chování představuje riziko poškození našeho dobrého jména. Oslabuje naši pozici na trhu a může vést k ekonomickým škodám pro naši společnost.

V roce 2004 společnost FUCHS PETROLUB představila svůj Etický kodex, který stanovuje kromě jiného zásady spravedlivé soutěže, transparentnosti a integrity. Corporate Governance a Compliance jsou přímo v působnosti představenstva. Compliance Management System společnosti FUCHS PETROLUB zahrnuje pozici ředitele Chief Compliance Officer pro a organizaci Compliance-Organisation, která podporuje a radí našim zaměstnancům po celém světě. Každá národní pobočka má osobu zodpovědnou za Compliance.

Etický kodex, který byl potřetí vydán v roce 2016, a pravidla platná pro většinu oblastí Compliance, která kromě jiného zahrnují protikorupční a konkurenční pravidla, jsou závazným rámcem činností, který zaručuje, že se všichni chovají vždy v souladu se zákonem a dodržují etické principy. K této iniciativě jsou přidána informační a školicí opatření, konzistentní analýza a sankcionování porušení pravidel Compliance, horká linka, pravidelné zprávy Compliance-Reporting a také speciální Compliance-Audit.


FUCHS Compliance Communication

Od 15. září 2014 spustila společnost FUCHS PETROLUB internetový ohlašovací systém nazvaný FUCHS Compliance Communication System. Systém je založen na standardním systémovém řešení poskytovatele služeb, Business Keeper AG, který plní nejvyšší normy IT bezpečnosti. Uživateli umožňuje popsat dopodrobna své zjištění a začít dialog s Compliance Officerem. Je-li to požadováno, může uživatel zůstat zcela anonymní během celého procesu.

Uživatelé si mohou být jistí, že FUCHS nemá žádný zájem na osobních údajích. K systému ohlašování nevede žádný hyperlink (odkaz) z webové stránky, takže není možné provádět sledování. Chcete-li získat přístup, zkopírujte si níže uvedenou internetovou adresu do adresního řádku svého webového prohlížeče:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Jack Smith
Phone:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Phone:123456789