Do treści

System zarządzania zasadami zgodności FUCHS

Jako firma działająca w skali globalnej w różnych branżach wykorzystujących środki smarne, FUCHS stale spotyka się z najróżniejszymi działaniami konkurencyjnymi i aktywnie w nich uczestniczy.  Wychodzimy z założenia, że uczciwa konkurencja jest podstawą integralności rynku i postępu, sprzyja kreowaniu nowych szans i możliwości rozwoju.

Działania każdego pracownika FUCHS muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Kierownictwo i pracownicy są bez wyjątku, w ramach czynności służbowych, zobowiązani przestrzegać stosownych przepisów, wytycznych i regulacji, niezależnie od tego, czy są to przepisy międzynarodowe, czy lokalne. Zachowanie niezgodne z prawem naraża nas na ryzyko utraty dobrego wizerunku i reputacji, osłabia naszą pozycję na rynku, a w następstwie może doprowadzić do wyrządzenia naszemu przedsiębiorstwu szkód gospodarczych.  

W 2004 roku koncern FUCHS przyjął Kodeks Etyczny, który określa między innymi zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości i uczciwości. Zarządzanie Korporacyjne oraz Zasady Zgodności są uchwalane bezpośrednio przez Zarząd. System Zarządzania Zasadami Zgodności FUCHS obejmuje Głównego Koordynatora ds. Zgodności oraz organizację ds. zgodności, która wspiera i doradza naszym pracownikom na całym świecie. Każdej jednostce lokalnej przypisany jest jeden Koordynator ds. Zgodności.  

Kodeks Etyczny, uaktualniony w 2016 roku, oraz wytyczne odnoszące się do najważniejszych obszarów zgodności, które obejmują m.in. zwalczanie korupcji i uczciwą konkurencję, stanowią wiążące ramy postępowania, mające na celu zagwarantowanie, że zachowanie każdego pracownika jest zawsze zgodne z prawem i z zasadami etycznymi. W skład tej inicjatywy wchodzą również działania informacyjne i szkoleniowe, konsekwentna analiza i sankcjonowanie naruszeń przepisów zgodności, infolinia, regularne raportowanie oraz specjalne audyty zgodności.

System raportowania FUCHS Compliance Communication  

Z dniem 15 września 2014, koncern FUCHS wprowadził internetowy system raportowania, zwany FUCHS Compliance Communication. System ten oparty jest na znormalizowanym narzędziu dostarczonym przez Business Keeper AG, spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa IT. Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi opisać swoje szczegółowe obserwacje i wejść w dialog z właściwym Koordynatorem ds. Zgodności. Jednocześnie użytkownik może pozostać całkowicie anonimowy w trakcie całego procesu.   Zapewniamy, że firma FUCHS nie jest zainteresowana dokumentowaniem danych osobowych. Na stronie internetowej nie zainstalowano żadnego hiperłącza przenoszącego do systemu raportowania, dzięki czemu śledzenie działań jest niemożliwe. Aby uzyskać dostęp do systemu FUCHS Compliance Communication, należy skopiować poniższy adres internetowy (URL) i wkleić go do przeglądarki internetowej:

https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication

Jack Smith
Phone:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Phone:123456789