Přeskočit na obsah

Industrial lubricants

Průmyslová maziva

Ať už se jedná o vytváření nebo přenos energie, snižování nebo přenos hnacích sil, chlazení nebo vytváření stlačeného vzduchu, nebo použití u mechanických nástrojů a mnohé další oblasti výroby, průmyslová maziva zde vždy hrají důležitou roli. Mnoho procesů funguje bez problému pouze se speciálně vytvořenými mazivy. Zde je nutné brát zvláštní zřetel na bezpečnost, stroje, procesy a systémy. Průmyslová maziva FUCHS dokáží zásadně přispět ke zlepšení produktivity a účinnosti, ale také snížit energetickou spotřebu, například v hydraulických systémech, převodových jednotkách a mnoha dalších použitích.
Dále platí, že rychle biologicky rozložitelná maziva značky FUCHS představují reálnou alternativu pro maziva na bázi uhlovodíků.

Max execution time: 240