Liigu sisule

Innovation and technological leadership for lubricants

Innovatsioon ja tehnoloogiline juhtimine määrdeainete vallas

FUCHSi ärimudeli peamiseks liikumapanevaks jõuks on innovaatilisuse kõrge tase. FUCHSi edu taga on sektori keskmisest kiiremad uuendused ning kõrge spetsialiseerumise aste. Eesmärgiks on määrdeainete potentsiaali pidev arendamine, mis hõlmab tõhususe suurendamist ja toodete elutsükli pikendamist, multifunktsionaalsete määrdeainete ja uuenduslike toodete väljaarendamist, vastamaks uutele tehnilistele ja regulatiivsetele nõuetele, ning ka energia-, protsessi- ja kulutõhususe parandamist. Samal ajal oleme pühendunud jätkusuutlikkusele ning püüdlustele arendada välja määrdeainete lahendusi, mis aitavad kaasa keskkonna ja ressursside säilitamisele.

Seetõttu pööratakse FUCHSi kontsernis suurt tähelepanu teadus- ja arendustegevusele. Praegu on ettevõttel töös enam kui 600 teadus- ja arendusprojekti, mille eesmärgiks on hinnata uute tehnoloogiate, näiteks nanotehnoloogiate või miinimumkoguses määrde kasutamise potentsiaali. Nendesse projektidesse on kaasatud umbes 400 inseneri ja teadlast 25 laboris üle kogu maailma. Ligikaudu 10% laboritöötajatest tegutsevad teadus- ja arendustöö valdkonnas – ning FUCHS panustab pidevalt oma tehnilise võimekuse ja personali edasisse arendamisse. Ettevõtte peakontoris Mannheimis asub ülimoodne teaduskeskus, mis koordineerib rahvusvahelist ekspertide võrgustikku, koondab ekspertteadmisi ning toetab teadmiste edasiandmist globaalsete nõuete kohta.

Contact
+49 (0) 621-3802-0