Naar inhoud gaan

Innovation and technological leadership for lubricants

Innovatie en technologisch leiderschap inzake smeermiddelen

Het hoge niveau aan innovatief vermogen is een centrale drijvende kracht binnen het FUCHS-bedrijfsmodel. FUCHS munt uit door zijn boven het industriegemiddelde liggende innovatietempo en door zijn hoge specialisatiegraad. De doelstelling is om het potentieel van smeermiddelen continu te ontwikkelen, d.w.z. zowel de efficiëntie verhogen als de productlevenscycli verlengen, multifunctionele smeermiddelen en innovatieve producten ontwikkelen voor nieuwe technische en wettelijke vereisten, de energie-efficiëntie en de efficiëntie van processen verbeteren en de kosten drukken. Tegelijkertijd zetten we ons in voor duurzame objectieven en streven we naar het ontwikkelen van smeermiddeloplossingen die bijdragen aan de bescherming van het milieu en natuurlijke grondstoffen.

Daarom ligt er binnen de FUCHS Group een grote nadruk op onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijf heeft momenteel meer dan 600 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten lopen die beogen het potentieel van nieuwe technologieën te evalueren, zoals bijvoorbeeld nanotechnologieën of microsmering. Deze projecten worden ondersteund door ongeveer 400 ingenieurs en wetenschappers, in 25 laboratoria verspreid over de wereld. Ongeveer 10 % van het laboratoriumpersoneel werkt in het domein onderzoek en ontwikkeling en FUCHS investeert continu in de verdere uitbreiding van zijn technische capaciteit en zijn personeelscapaciteit. Het ultramoderne Technology Center in de hoofdvestiging in Mannheim coördineert het internationale netwerk experts, brengt de expertise samen en ondersteunt de transfer van kennis inzake wereldwijde vereisten.

Contact
+49 (0) 621-3802-0