Hoppa till innehållet

Innovation and technological leadership for lubricants

Innovatör och teknisk ledare inom smörjmedel

Den starka innovationskapaciteten är en viktig drivkraft i FUCHS affärsmodell. FUCHS utmärker sig genom en innovationshastighet över branschgenomsnittet och en hög specialiseringsgrad. Förutom att förbättra energi-, process- och kostnadseffektiviteten är målet att ständigt utveckla potentialen med smörjmedel. Det innebär att öka produkternas effektivitet, förlänga deras livscykel, utveckla multifunktionella smörjmedel och innovativa produkter som uppfyller nya tekniska krav och tillsynskrav. Samtidigt ska vi nå våra hållbarhetsmål och ha som vision att utveckla smörjmedelslösningar som är både miljövänliga och resursbesparande.

Därför fäster vi stor vikt vid forskning och utveckling inom FUCHS-koncernen. I dag har företaget över 600 pågående forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att utvärdera potentialen med ny teknik, bland annat nanoteknik och minimalsmörjning (MQL). Forskningsprojekten bedrivs över hela världen av ungefär 400 ingenjörer och forskare vid 24 laboratorier. Ungefär 10 procent av de laboratorieanställda arbetar med forskning och utveckling – och FUCHS investerar kontinuerligt i expansion av tekniska resurser och personalresurser. På det ultramoderna teknikcentret vid huvudkontoret i Mannheim samordnar man det internationella nätverket av experter, samlar know-how och stödjer kunskapsöverföring om globala behov.

Contact
+49 (0) 621-3802-0