Μετάβαση στο περιεχόμενο

Services

Υπηρεσίες

Η διασφάλιση αποδοτικής παραγωγής στο πλαίσιο ενός διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, διατηρώντας τη βιωσιμότητα για το μέλλον αποτελεί πρόκληση για κάθε παραγωγική εταιρεία. Εν προκειμένω ουσιαστικό ρόλο παίζει η συνεχής βελτίωση όλων των παραγωγικών διαδικασιών. Τα λιπαντικά, είτε πρόκειται για βιομηχανικά λάδια και γράσα είτε για ρευστά μεταλλουργίας, επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την αύξηση της απόδοσης παραγωγής. Βάσει της πολυετούς εμπειρίας της, η FUCHS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της διαχείρισης λιπαντικών (CPM) που εκτείνονται έως την πλήρη διαχείριση λιπαντικών του πελάτη.

Jack Smith
Τηλέφωνο:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Τηλέφωνο:123456789