ไปที่เนื้อหา

Services

บริการต่าง ๆ

การสร้างความมั่นใจในการผลิตที่มีกำไรในการแข่งขันระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันสร้างความเป็นไปได้สำหรับในอนาคตเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ผลิตทุกราย การปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ สารหล่อลื่น ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอุตสาหกรรม จาระบี น้ำมันสำหรับงานโลหะ มีผลทั้งโดยตรงและทางอ้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต บนพื้นฐานของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา FUCHS ให้บริการแบบแยกส่วนในด้านการบริการจัดการสารหล่อลื่น (CPM) ที่ครอบคลุมไปจนถึงการเข้าบริหารจัดการสารหล่อลื่นแทนที่ลูกค้าทั้งหมด

Jack Smith
อีเมล:jack.smith@fuchs-oil.com
โทรศัพท์:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
อีเมล:john.doe@fuchs.com
โทรศัพท์:123456789