Μετάβαση στο περιεχόμενο

Our contribution to sustainable cultural, social and scientific development

Η συνεισφορά μας στη βιώσιμη πολιτισμική, κοινωνική και επιστημονική ανάπτυξη

Η κοινωνική δέσμευση αποτελεί γνώμονα της εταιρείας μας εδώ και δεκαετίες, καθώς θεωρούμε ότι η εταιρική πολιτική, εκτός από τους στόχους βιωσιμότητας σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας, πρέπει να προωθεί και την αύξηση της υπευθυνότητας στην κοινωνία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στη FUCHS υποστηρίζουμε τα κοινωνικά προγράμματα και την εθελοντική εργασία, όπως και κοινωνικούς οργανισμούς και οργανώσεις. Επιπλέον, η FUCHS χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία προωθούν την πολιτισμική πολυμορφία και την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων.

 

 

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας τοπικού υπευθύνου βιωσιμότητας

Jack Smith
Τηλέφωνο:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Τηλέφωνο:123456789