Naar inhoud gaan

Welkom bij FUCHS SCHMIERSTOFFE! Wij waarderen uw bezoek aan onze website en danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. De bescherming van uw privacy tijdens het bezoek van onze website is belangrijk voor ons. Lees daarom de volgende informatie:

Anonieme gegevens
In het algemeen kunt u de website van FUCHS SCHMIERSTOFFE gewoon bezoeken zonder mee te delen wie u bent. De enige aan ons meegedeelde informatie is de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt en de webpagina's die u bezocht op onze website. Deze gegevens worden alleen geëvalueerd voor statistische doeleinden. U blijft als individueel gebruiker geheel anoniem.

Inzameling en verwerking van persoonlijke
Onze internetpagina's zijn alleen bedoeld om klanten informatie te bezorgen en niet om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Exporteren en verwerken van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte
Vermits onze website geen persoonlijke gegevens verzamelt, worden er geen gegevens geëxporteerd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Gebruiken en doorgeven van persoonlijke
Omdat we geen persoonlijke gegevens nodig hebben opdat u toegang zou krijgen tot informatie op onze webpagina's, worden er geen persoonlijke gegevens verwerkt, noch doorgegeven.

Externe links
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de informatie op onze webpagina's bevatten deze links die naar websites van derden verwijzen. Merk op dat dergelijke links extern zijn, tenzij anders aangegeven. FUCHS SCHMIERSTOFFE is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het ontwerp van pagina's van andere aanbieders. Daarom geldt de aansprakelijkheid voor deze verklaring in verband met de bescherming van persoonlijke gegevens uiteraard niet voor dergelijke links.

Meer informatie en contactgegevens
Als u nog vragen hebt betreffende de 'Bescherming van persoonlijke gegevens bij FUCHS SCHMIERSTOFFE', neem dan contact op met Michael Rulf, de verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens bij ons bedrijf.

 

© Copyright 2004 FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

 

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Managing Director Stefan Knapp
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim / Duitsland

Telefoon: +49 621-3701-0
Fax: +49 621-3701-570
E-mail: zentrale-fs(at)fuchs.com

 

Toelating voor het gebruiken, kopiëren en verdelen van de door FUCHS SCHMIERSTOFFE op deze World Wide Web-server gepubliceerde documentatie is hierbij gegeven, op voorwaarde dat elke kopie dit copyrightbericht in zijn geheel bevat en dat geen enkel deel van de documentatie wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, maar beperkt blijft tot gebruik voor informatiedoeleinden binnen een organisatie.

Alle op deze World Wide Web-server gepubliceerde informatie wordt aangeboden zoals ze is, zonder enige verklaringen of welke garantie dan ook, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het vrij zijn van inbreuken. Documentatie van FUCHS SCHMIERSTOFFE kan technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten. FUCHS SCHMIERSTOFFE behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen en toevoegingen aan te brengen aan de hierin meegedeelde informatie. FUCHS SCHMIERSTOFFE

 

 

Jack Smith
Phone:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Phone:123456789