Preskočiť na obsah

Vitajte v spoločnosti FUCHS SCHMIERSTOFFE! Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zavítať na našu webovú stránku a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky je pre nás veľmi dôležitá. Preto si, prosím, preštudujte nasledujúce informácie:

Anonymné údaje
Webovú stránku spoločnosti FUCHS SCHMIERSTOFFE môžete vo všeobecnosti navštevovať bez toho, aby ste odhalili svoju totožnosť. Jedinými informáciami, ktoré sa k nám dostanú, bude meno vášho poskytovateľa internetu, webový portál, z ktorého ste k nám zavítali a webové stránky, ktoré ste si pozreli na našom webovom portáli. Tieto údaje sa budú vyhodnocovať výlučne na štatistické účely. Vy, ako individuálny používateľ, zostávate v anonymite.

Zber a spracovanie osobných údajov
Úlohou našich internetových stránok je len poskytovať informácie zákazníkom. To znamená, že nevykonávame žiaden zber osobných údajov.

Exportovanie a spracovanie údajov v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru
Keďže náš webový portál nerealizuje zber žiadnych osobných údajov, žiadne údaje sa neexportujú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Používanie osobných údajov a ich šírenie
Keďže prístup na naše webové stránky nie je podmienený zberom akýchkoľvek osobných údajov, nedochádza ani k ich spracovaniu či šíreniu.

Externé prepojenia
Informácie poskytované na našich webových stránkach v záujme optimálneho využívania obsahujú prepojenia s odkazmi na webové portály tretích strán. Upozorňujeme, že tieto prepojenia sú externé, pokiaľ sa neuvádza inak. Spoločnosť FUCHS SCHMIERSTOFFE nezodpovedá za obsah ani dizajn stránok od iných poskytovateľov. Žiadne záväzky vyplývajúce z tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa z pochopiteľných dôvodov nevzťahujú na takéto prepojenia.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje
Pokiaľ máte ďalšie otázky týkajúce sa „Ochrany osobných údajov v spoločnosti FUCHS SCHMIERSTOFFE“, obráťte sa na Michaela Rulfa, zástupcu pre ochranu údajov v rámci našej spoločnosti.

 

© Copyright 2004 FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

 

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Výkonný riaditeľ Stefan Knapp
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim/Nemecko

Telefón: +49 621-3701-0
Fax: +49 621-3701-570
E-mail: zentrale-fs(at)fuchs.com

 

Povolenie na používanie, kopírovanie a distribúciu dokumentov zverejnených spoločnosťou SCHMIERSTOFFE na tomto internetovom serveri sa týmto udeľuje za podmienky, že každá kópia bude obsahovať oznámenie o ochrane autorských práv v kompletnom znení, a že žiadna časť tejto dokumentácie sa nebude používať na komerčné účely a bude obmedzená výlučne na použitie na informačné účely v rámci organizácie.

Všetky informácie zverejnené na tomto internetovom serveri sa poskytujú v danom stave bez akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo odvodených, okrem iného vrátane záruk vzťahujúcich sa na obchodovateľnosť, vhodnosť na konkrétny účel alebo neporušenie. Ktorýkoľvek dokument od spoločnosti FUCHS SCHMIERSTOFFE môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Spoločnosť FUCHS SCHMIERSTOFFE môže príležitostne meniť alebo dopĺňať ľubovoľné informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke. FUCHS SCHMIERSTOFFE

 

 

Jack Smith
Telefón:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Telefón:123456789