Nazaj na vsebino

Zgodovina skupine FUCHS

Mejniki v 90-letni zgodovini skupine FUCHS

1931

RUDOLF FUCHS ustanovi družbo v Mannheimu. Uvoz in distribucija zelo kakovostnih proizvodov rafiniranja nafte iz Pensilvanije. ustanovitev regionalnega posla z motornimi olji.

1936

Začetek lastne proizvodnje in odprtje prvega predstavništva v Münchnu.

1939

Začetek 2. svetovne vojne. Konec uvoza olj iz Pensilvanije. Izguba tradicionalnih dobaviteljev olj. Selitev v industrijsko cono v Mannheimu.

1945

Konec 2. svetovne vojne. Prihodki prodaje padejo na najnižji nivo od ustanovitve.

1947

Osredotočenje na dobavo materiala za obnovo industrije.

1948

Maziva FUCHS se prvič uporabijo na nemških dirkališčih.

1951

Ustanovitev skupine FUCHS LUBRITECH.

1952

Število zaposlenih prvič preseže številko 200.

1959

Smrt ustanovitelja družbe Rudolfa Fuchsa.

1960

Dr. Manfred Fuchs prevzame vodenje družbe.

1968

Ustanovitev podružnic v Franciji in Španiji je prvi korak k internacionalizaciji poslovanja.

1971

Družba FUCHS uvaja specializirane izdelke v svoj program. V Mannheimu 33 zaposlenih deluje na področju raziskav, razvoja in zagotavljanja kakovosti.

1972

Družba se pretvori v skupino. V obdobju 1972 do 1991 beležimo intenzivno rast z nakupi in pripojitvami.

1981

50. obletnica družbe. Družba se je razvila v raznoliko skupino z 80 podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo.

1985

Skupina FUCHS izda delnice in vstopi na borzni trg. Uvedba prednostnih delnic na borzah v Frankfurtu in Stuttgartu.

1991

Po izvedenih pripojitvah družba FUCHS vlaga v tehnološke in distribucijske ukrepe in tudi izkorišča sinergijo in racionalizira svoje delovanje. Osredotočenje na poslovanje z mazivi.

1994

Nov logotip FUCHS je uveden za celotno skupino. Ta sodoben in dinamičen logotip je pomemben korak v smeri integracije posameznih subjektov.

2000

FUCHS PETROLUB postane največji neodvisni dobavitelj maziv. Globalni prihodki od prodaje dosežejo 900 milijonov evrov in število zaposlenih znaša pribl. 4.000.

2004

Stefan Fuchs postane predsednik uprave. Dr. Manfred Fuchs, ki je družbo vodil 41 let in jo popeljal v vodilno skupino globalnih proizvajalcev maziv zapusti upravo in prepusti svoje mesto sinu.

2006

Skupina FUCHS praznuje 75. obletnico. Z več kot 4.000 zaposlenimi po celem svetu in približno 60 operativnimi obrati skupina ustvari 1,2 milijardi evrov letnih prihodkov.

2008

Vključitev prednostnih delnic v MDAX 23. junija 2008.

2010

Skupina FUCHS sprejme Kodeks odgovornega poslovanja.

2011

Skupina FUCHS se ozre na 80-letno uspešno prehojeno pot.

2013

Družba FUCHS PETROLUB AG se preoblikuje v evropsko delniško družbo (Societas Europaea): FUCHS PETROLUB SE

2015

Prvič prihodki skupine FUCHS dosežejo 2 milijardi evrov.

2016

Skupina FUCHS se loti največje naložbe v svoji zgodovini. Do leta 2018 bodo vložili 300 milijonov evrov v pobudo za globalno rast.

Jack Smith
Elektronski naslov:jack.smith@fuchs-oil.com
Telefon:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Elektronski naslov:john.doe@fuchs.com
Telefon:123456789