Nazaj na vsebino

Naše ekonomske, ekološke in družbene dejavnosti so usklajene

Skupina FUCHS meni, da je trajnostni razvoj osrednji dejavnik zdravega upravljanja. Smernice za trajnostni razvoj iz leta 2012 vsebujejo standarde za odgovorne poslovne prakse in jih štejemo kot obvezujoče osnove za zagotavljanje trajnosti za poslovanje skupine v globalnem merilu. Na osnovi navedenega se skupina FUCHS posveča trem osrednjim trajnostnim ciljem, ki jih uresničujemo s pomočjo obsežnega sistema ključnih kazalnikov uspešnosti in dokumentiramo v letnih poročilih o zagotavljanju trajnostnega razvoja.

Ekonomski cilj: zanesljivo in konstantno si prizadevamo si za povečanje vrednosti družbe in delnic.

Ekološki cilj: Hočemo ohraniti dragocene vire v povezavi z zemljo, vodo in zrakom.

Družbeni cilj: Prevzemamo odgovornost za svoje delovanje v povezavi z našimi zaposlenimi in družbo.

Kontakt

Lokalni uradnik za trajnostni razvoj

Jack Smith
Elektronski naslov:jack.smith@fuchs-oil.com
Telefon:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Elektronski naslov:john.doe@fuchs.com
Telefon:123456789