Preskočiť na obsah

História podnikovej skupiny FUCHS Group

Míľniky v 90-ročnej histórii

1931

Založenie firmy RUDOLF FUCHS so sídlom v Mannheime. Importovanie a distribúcia mimoriadne kvalitných rafinérskych produktov z Pennsylvánie. Založenie regionálnej obchodnej vetvy so zameraním na motorové oleje.

1936

Začatie vlastnej výroby a otvorenie prvej zastupiteľskej kancelárie v Mníchove.

1939

Vypuknutie 2. svetovej vojny. Zastavenie importu pennsylvánskych olejov. Strata tradičných dodávateľov olejov. Presťahovanie sa do priemyselného prístavu v Mannheime.

1945

Koniec 2. svetovej vojny. Výnosy z predaja dosahujú rekordne nízke hodnoty.

1947

Orientácia na zásobenie priemyselného odvetvia zameraného na rekonštrukčné práce.

1948

Mazivá FUCHS sa po prvýkrát používajú na nemeckých pretekárskych okruhoch.

1951

Založenie spoločnosti FUCHS LUBRITECH.

1952

Počet zamestnancov prvýkrát prekročil číslo 200.

1959

Úmrtie zakladateľa spoločnosti, pána Rudolfa Fuchsa.

1960

Dr. Manfred Fuchs sa stavia na čelo spoločnosti.

1968

Prvé kroky internacionalizácie spoločnosti prostredníctvom budovania pobočiek vo Francúzsku a Španielsku.

1971

Spoločnosť FUCHS špecializuje svoje produktové portfólio. 33 zamestnancov v Mannheime v tom čase pracuje v oblasti výskumu, vývoja a garancie kvality.

1972

Spoločnosť sa mení na podnikovú skupinu. Mohutná expanzia prostredníctvom akvizícii a fúzii v období od roku 1972 do roku 1991.

1981

50. výročie vzniku spoločnosti. Firma bola pretvorená do podoby diverzifikovanej podnikovej skupiny s 80 výrobnými a obchodnými spoločnosťami.

1985

Akcie spoločnosti FUCHS sa začínajú kótovať na burze. Prioritné akcie sa začínajú kótovať na burzách cenných papierov vo Frankfurte a Štutgarte.

1991

Po akvizíciách vo sfére mazív sa spoločnosť FUCHS rozhodla investovať do opatrení technologickej a distribučnej integrácie, ako aj využívania potenciálu na dosahovanie synergie a racionalizácie. Zameranie na odvetvie mazív.

1994

Nové logo spoločnosti FUCHS pre celú podnikovú skupinu. Moderné a dynamické logo predstavuje významný krok k integrácii jednotlivých podnikových subjektov.

2000

FUCHS PETROLUB sa stáva najväčším nezávislým dodávateľom mazív. Celosvetové výnosy z predaja dosahujú 900 miliónov EUR a spoločnosť má približne 4 000 zamestnancov.

2004

Stefan Fuchs sa stáva predsedom predstavenstva. Dr. Manfred Fuchs, ktorý stál v čele spoločnosti 41 rokov a priviedol ju do elitnej skupiny globálnych výrobcov mazív, opúšťa výkonný výbor a na jeho miesto zasadá jeho syn.

2006

Spoločnosť FUCHS oslavuje svoje 75. narodeniny. Podniková skupina s viac ako 4 000 zamestnancami po celom svete, ktorí pôsobia v približne 60 prevádzkových jednotkách generuje výnosy z predaja v hodnote 1,2 miliardy EUR.

2008

Zaradenie prioritných aktív do indexu MDAX ku dňu 23. júna 2008.

2010

Spoločnosť FUCHS sa zaväzuje dodržiavať „Kódex zodpovedného správania pri podnikaní“.

2011

Spoločnosť FUCHS sa ohliada späť na viac ako 80 úspešných rokov.

2013

Spoločnosť FUCHS PETROLUB AG mení svoju právnu formu na Európsku spoločnosť (Societas Europaea): FUCHS PETROLUB SE

2015

Spoločnosť FUCHS po prvýkrát generuje výnosy z predaja vo výške 2 miliárd EUR.

2016

Spoločnosť FUCHS spúšťa najväčší investičný program v histórii spoločnosti. Do roka 2018 sa v rámci iniciatívy globálneho rastu plánuje investovať 300 miliónov EUR.

Jack Smith
Telefón:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Telefón:123456789