ไปที่เนื้อหา

Industrial lubricants

สารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม

ไม่ว่าจะสร้างหรือส่งต่อพลังงาน ลดหรือส่งแรงขับเครื่อง สร้างความเย็นหรือเพิ่มแรงอัดอากาศ หรือสำหรับการใช้งานเครื่องมือ และในหลายส่วนของการผลิต สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมมีหน้าที่ ๆสำคัญในการดำเนินการ ในหลาย ๆ กระบวนการสามารถดำเนินไปได้อย่างไร้ปัญหาด้วยน้ำยาหล่อลื่นที่ถูกทำมาเป็นพิเศษ ความปลอดภัย เครื่องจักร กระบวนการและระบบต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงจะต้องถูกคำนึงถึง สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมของ FUCHS สามารถเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการลดการใช้พลังงาน เช่นในระบบไฮดรอลิก ชุดเกียร์ และการใช้งานในด้านอื่น ๆ
นอกจากนี้ สารหล่อลื่นที่สลายได้ทางชีวภาพแบบรวดเร็วจาก FUCHS แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกับสารหล่อลื่นที่ทำมาจากไฮโดรคาร์บอน

Max execution time: 240