رفتن به محتوا

Industrial lubricants

روانسازهای صنعتی

روانسازهای صنعتی نقش مهمی در تولید یا انتقال انرژی، کاهش یا انتقال نیروی حرکتی، ایجاد هوای فشرده یا خنک کننده یا کاربردهای ابزار ماشینی و بسیاری از حوزه های دیگر تولید دارند. بسیاری از فرآیندها تنها با محلول های روانساز خاص به طور یکنواخت انجام می شوند. در اینجا باید ایمنی، ماشین آلات و سیستم ها را به ویژه مد نظر قرار دهید. روانسازهای صنعتی FUCHS سهم قابل توجهی در بهبود بهره وری و کارایی و همینطور کاهش مصرف انرژی برای مثال در سیستم های هیدرولیکی، چرخ دنده ها و بسیاری دیگر از برنامه های کاربردی دارند.
علاوه بر این، روانسازهای قابل تجزیه از FUCHS جایگزینی مناسب برای روانسازهای پایه هیدروکرینی هستند.

Max execution time: 240