Langkau ke kandungan

Ambil perhatian

Untuk memudahkan bahasa di laman web ini, kami sering menggunakan versi rujukan jantina lelaki. Adalah perbuatan semula jadi kami untuk merangkum jantina perempuan dalam perkara yang merujuk kepada jantina lelaki.

Hubungi

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Pengarah Pengurusan Stefan Knapp
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim / Jerman
Telefon: +49 621-3701-0
Faks: +49 621-3701-570
E-Mel: zentrale-fs(at)fuchs.com

Handelsregister: HRB 9154
Amtsgericht: Mannheim
USt.Id-Nr. DE 813 331 100

Dengan ini, kebenaran untuk mengguna, menyalin dan mengedar dokumen yang diterbitkan oleh FUCHS SCHMIERSTOFFE di pelayan Jaringan Sejagat diberikan dengan syarat bahawa setiap salinan mengandungi notis hak cipta ini yang lengkap dan tiada bahagian dokumen tersebut digunakan untuk tujuan komersial tetapi dihadkan kepada penggunaan untuk tujuan maklumat dalam sebuah organisasi.

Semua maklumat yang diterbitkan pada pelayan jaringan sejagat ini disediakan seadanya tanpa sebarang perwakilan atau sebarang jenis waranti sama ada secara tersurat atau tersirat tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat untuk kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan kepatuhan undang-undang. Sebarang dokumen FUCHS SCHMIERSTOFFE mungkin mengandungi ketidaktepatan teknikal atau kesalahan tipografi. Perubahan dan penambahan mungkin dilakukan oleh FUCHS SCHMIERSTOFFE dari masa ke masa ke atas apa-apa maklumat yang terkandung di sini.

FUCHS SCHMIERSTOFFE

Jack Smith
Telefon:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Telefon:123456789