ไปที่เนื้อหา

โปรดสังเกต

เพื่อให้ทุกข้อความภายในเว็บไซต์นี้เรียบง่ายเรามักใช้เวอร์ชันผู้ชาย มันเป็นธรรมชาติสำหรับเราที่เราจะคำนึงถึงบางกรณีที่เป็นคำผู้หญิงแต่พูดในคำของผู้ชาย

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท FUCHS SCHMIERSTOFFE จำกัด
กรรมการผู้จัดการ Stefan Knapp
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim/Germany
โทรศัพท์ : +49 621-3701-0
โทรสาร : +49 621-3701-570
อีเมล : zentrale-fs(at)fuchs.com

Handelsregister : HRB 9154
Amtsgericht : Mannheim
USt.Id-Nr. DE 813 331 100

การขออนุญาตใช้งาน การคัดลอกและแจกจ่ายเอกสารที่เผยแพร่โดย FUCHS SCHMIERSTOFFE บนเซิร์ฟเวอร์เวิลด์ไวด์เว็บนี้ อนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าสำเนาแต่ละฉบับจะต้องมีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นี้อย่างครบถ้วน และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนำไปใช้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า แต่ต้องจำกัดการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลภายในองค์กรเท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่บนเซิร์ฟเวอร์เวิลด์ไวด์เว็บนี้มีจัดทำให้โดยที่ไม่มีหรือการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยรวมแต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันโดยนัยในความสามารถการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เอกสารทุกอย่างของ FUCHS SCHMIERSTOFFE อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมโดย FUCHS SCHMIERSTOFFE ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลที่ระบุไว้ในนี้

FUCHS SCHMIERSTOFFE

Jack Smith
อีเมล:jack.smith@fuchs-oil.com
โทรศัพท์:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
อีเมล:john.doe@fuchs.com
โทรศัพท์:123456789