Liigu sisule

Tähelepanu

Et oma veebilehtede lugemist hõlbustada võime me mõnel oma lehel lugejate poole meessoo keelevorme kasutades pöörduda. Kuid tegelikult pöördume me niiviisi nii mees- kui naissoost lugejate poole.

Kontakt

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Tegevdirektor Stefan Knapp
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim / Saksamaa
Telefon: +49 621-3701-0
Telefaks: +49 621-3701-570
E-post: zentrale-fs(at)fuchs.com

Äriregister: HRB 9154
Ringkonnakohus: Mannheim
KMKR – DE 813 331 100

FUCHS SCHMIERSTOFFE poolt selles internetiserveris avaldatud dokumentide kasutamise, kopeerimise ja levitamise luba on antud tingimusel, et igal koopial on terviklikult autoriõiguse märge ja ühtegi dokumentide osa ei kasutata kaubanduslikel eesmärkidel, vaid ainult organisatsioonisisestel teavituseesmärkidel.

Kõik selles internetiserveris avaldatud teave on esitatud „nagu on“, ilma mis tahes otseste või kaudsete garantiide ja muude tingimusteta, kaasa arvatud turustatavuse, konkreetse eesmärgiga sobivuse ja intellektuaalomandi mitterikkumise otseste garantiideta. FUCHS SCHMIERSTOFFE dokumendid võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või kirjavigu. FUCHS SCHMIERSTOFFE võib aeg-ajalt siin toodud teavet muuta või täiendada.

FUCHS SCHMIERSTOFFE

Jack Smith
Telefon:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Telefon:123456789