Sărire la conținut

Nivelul ridicat de putere inovativă reprezintă forța esențială de impulsionare a modelului de afaceri al companiei FUCHS. FUCHS excelează prin viteza de inovație peste media din industrie și gradul ridicat de specializare. Obiectivul constă în dezvoltarea continuă a potențialului pentru lubrifianți; însemnând creșterea eficienței, precum și cicluri prelungite de viață pentru produse, dezvoltarea unor lubrifianți multifuncționali și a unor produse inovative pentru noile cerințe tehnice și de reglementare și îmbunătățirea energiei, proceselor și rentabilității. În același timp, ne exprimăm angajamentul față de obiective sustenabile și aspirația de a dezvolta soluții de lubrifianți care contribuie la conservarea mediului și resurselor.

Prin urmare, se pune un accent mare pe cercetare și pe dezvoltare la nivelul grupului FUCHS. În prezent, compania are peste 600 de proiecte de cercetare și de dezvoltare în derulare, al cărui scop este de a evalua potențialul noilor tehnologii, precum nanotehnologiile sau cantitatea minimă de lubrifiere. Aceste proiecte sunt susținute de în jur de 400 de ingineri și oameni de știință, în cadrul a 25 de laboratoare din toată lumea. Aproximativ 10% din angajații din laborator lucrează în domeniul cercetării și dezvoltării, iar FUCHS investește în continuu în extinderea ulterioară a capacităților sale tehnice și de personal. Centrul de tehnologie ultra modern cu sediul în Mannheim coordonează rețeaua internațională de experți, reunește expertiza și susține transferul de cunoștințe cu privire la cerințele globale.

Cercetare și dezvoltare adaptate cerințelor clienților noștri

FUCHS se angajează în dezvoltări orientate pe aplicații, direct la și în cooperare cu clientul, în scopul de adaptare optimă a lubrifianților la procesul și la cerințele legate de utilaj. În plus, FUCHS acordă o importanță mare cercetării de bază și își păstrează angajamentele în proiectele de cercetare interdisciplinară și în parteneriatele cu universitățile, instituțiile academice, companiile de biotehnologie și clienții precum OEM-urile (producătorii originali ai echipamentelor). FUCHS dispune de capacități extinse de laborator și de simulare. Dezvoltarea produselor se face concomitent cu o serie de teste intense. Toți lubrifianții utilizați în sectorul de inginerie medicală fac obiectul unor testări pentru depistarea citotoxicității și a oricăror leziuni potențiale asupra celulelor și țesuturilor. FUCHS este unul dintre puținii producători de lubrifianți care realizează teste de acest fel.

Contact operațional
(+40) 21 2320942
Program de lucru:

L-V 9:00 - 17:00

 

 

 

Str. Siriului 6-8, et. 1, Sector 1, Bucuresti