Sărire la conținut

Procesarea metalelor

Ateliere mecanice | Îndepărtarea așchiilor | Tragere și ștanțare | Călire

FUCHS este unul dintre cei mai renumiți producători de lubrifianți de pe plan mondial, pentru toate sectoarele de producție metale, inclusiv procese de prelucrare, formare și  întărire. Multe dintre procesele utilizate în aceste tehnologii de producție funcționează bine numai cu soluții de lubrifianți special adaptate Este la fel de important să se ia în considerare operatorii, utilajele, uneltele, piesele de lucru, timpii de stocare și rutele de transport. Lubrifianții FUCHS și soluțiile de protecție împotriva coroziunii aduc o contribuție esențială la creșterea productivității și la reducerea costurilor de procesare.

Material de descărcat

Max execution time: 240