رفتن به محتوا

فعالیت های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی هماهنگ با هم

از نظر FUCHS، پایداری عنصر اصلی در مدیریت شرکت است. رهنمودهای پایداری که در سال 2012 منتشر شد، شامل استانداردهایی برای روش های مناسب کسب و کار است و به عنوان چارچوب لازم پایداری برای عملیات تجاری جهانی گروه در نظر گرفته می شود. بر این اساس، FUCHS به سه هدف اصلی پایداری متعهد است که از طریق یک سیستم نشانگر عملکرد اصلی کامل عملی می شود و در گزارش پایداری سالانه ثبت می شود.

اقتصاد: هدف ما افزایش ارزش شرکت و سهامداران به صورتی قابل اعتماد و مستمر است.

زیست محیطی: ما تلاش می کنیم از منابع گرانبهای خاک، آب و هوا محافظت کنیم.

اجتماعی: ما خود را در قبال کارمندان و اجتماع مسئول می دانیم.

تماس

مسئول محلی پایداری

Jack Smith
تلفن:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
تلفن:123456789