Перейти до змісту


Група компаній FUCHS уже сьогодні займається пошуком рішень для завтрашніх викликів

Очікується, що технічні нормативні вимоги до мастильних матеріалів, наприклад законодавство REACH, стануть із часом іще суворішими. Це призведе до збільшення потреби у високопродуктивних мастильних матеріалах, для яких буде характерним високий ступінь спеціалізації та індивідуалізації.

Інноваційні технологічні рідини з новими властивостями необхідні під час використання нових високоефективних матеріалів, як-от пластики, матеріали з покриттям або титанові й алюмінієві сплави, які використовуються в аерокосмічній галузі та у виробництві медичного обладнання. В автомобільній галузі потужність двигунів, яка постійно зростає, створює ще більші навантаження на трансмісії та призводить до підвищення вимог до використовуваної оливи. Інноваційні консистентні мастила потрібні для вирішення основних завдань у цьому секторі: створення легковагових конструкцій, економія пального й розширення використання електричних двигунів.

Актуальність тем, пов’язаних із соціальною й екологічною відповідальністю, наприклад кліматичних змін або браку ресурсів, потребує нових підходів у ланцюжку створення цінності. Ключові слова включають скорочення викидів CO2, енергоефективність, продуктивність пального, використання відновлюваних ресурсів і переробку. Група компаній FUCHS успішно вирішує ці завдання.


Разом зі своїми численними партнерами група компаній FUCHS займається інтенсивними дослідженнями

Проект Федерального міністерства економіки й технологій Pegasus є спільним дослідним проектом, початим у 2009 році та спрямованим на підвищення енергоефективності ходової частини пасажирських автомобілів (двигун, трансмісія, підшипники). Десять компаній та інститутів досліджують рішення у сфері матеріалів і мастил для забезпечення економії пального.

Сира нафта є вичерпним ресурсом. З урахуванням цього чинника у виробництві мастильних матеріалів необхідно використовувати замінники. До відновлюваних сировинних матеріалів належать оливи на рослинній основі, наприклад рапсова олія. Дискусії, пов’язані з «харчовою конкуренцією», викликаною технічним використанням олій, призвели до пошуку альтернативних сировинних матеріалів, непридатних для виробництва продуктів харчування чи кормів для тварин. Тому група компаній FUCHS бере участь у міждисциплінарній дослідній ініціативі Федерального міністерства освіти та досліджень Німеччини (BMBF) Advanced Biomass Value. Цей проект спрямований на розроблення інтегрованого ланцюжка відновлення для отримання пального третього покоління з біомаси на основі водоростей і дріжджів. Метою проекту є виробництво авіаційного пального, функціональних мастил і нових будівельних матеріалів. Ліпіди, які містяться в деяких типах водоростей, можна використовувати для виробництва висококласних мастильних компонентів.

У рамках дослідної ініціативи BMBF Zero Carbon Footprint вивчаються питання переробки відходів, які містять вуглець, для виробництва функціональної біомаси. Проект спрямований на отримання придатних для повторного використання матеріалів із відходів. Ключовим поняттям тут є добування цінності з відходів. Вуглець, який міститься в промислових стічних водах, шламі стічних вод і відпрацьованих димових газах, слід переробляти для отримання цінних будівельних блоків для промислового виробництва. Така переробка можлива завдяки використанню мікроорганізмів, для яких відходи є живильним середовищем. Для групи компаній FUCHS основні завдання дослідження, яке проводиться, лежать у сфері функціональних базових олив і присадок. Комплексні молекули необхідно отримати шляхом ферментативної модифікації для використання як базових технічних рідин або присадок.

Дослідний альянс Technofunctional Proteins, створений з ініціативи BMBF, займається вивченням структурно-функціональних зв’язків рослинних протеїнів, які непридатні для застосування у виробництві харчових продуктів або кормів для тварин. Проект спрямований на використання модифікованих протеїнів як присадок у виробництві мастильних матеріалів. Такі протеїни можна отримувати із сільськогосподарських відходів.

Для електричних транспортних засобів також необхідні мастильні матеріали. Використання електродвигунів у легкових автомобілях зростає, і їхнє подальше вдосконалення створює нові вимоги до мастильних матеріалів. Навіть якщо не використовується традиційна моторна олива, електричні транспортні засоби, особливо з високою питомою потужністю, усе ж потребують як змащування (для роликопідшипників і трансмісій), так і охолодження. Для автомобільних електричних двигунів потрібні нові підходи, не лише з погляду виконання конкретних вимог, але і для загального покращення системи з використанням нових рішень. Одним зі способів рішення цих завдань є участь групи компаній FUCHS у чинному проекті ЄС, який називається Optimized Electric Drivetrain by Integration (ODIN). Координатор цього проекту — компанія Robert BOSCH GmbH, а FUCHS є партнером з мастильних матеріалів.

Jack Smith
Ел. пошта:jack.smith@fuchs-oil.com
Телефон:00496213801111
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
John Doe
Ел. пошта:john.doe@fuchs.com
Телефон:123456789